Gecombineerde leefstijlinterventie in heel Friesland

De Friesland Zorgverzekeraar heeft drie zorgaanbieders gecontracteerd voor Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Ketenzorg Friesland in Heerenveen, zorggroep Catena in Drachten en de Fysiotherapie Coöperatie Friesland gaan samen de leefstijlinterventies vanaf 1 mei actief aanbieden. De drie partijen trekken samen op en verwijzen naar elkaar door als dat nodig is. Door deze samenwerking is de GLI in de gehele provincie beschikbaar.

GLI in Friesland provinciedekkend

Friesland is een van de eerste provincies waar het aanbod van de GLI provinciedekkend is. Er waren tot de introductie van de GLI in het basispakket nog geen voldoende geregistreerde leefstijlcoaches, daarom duurde het een tijd voordat de GLI voor alle inwoners in Friesland beschikbaar was.

Vergoed vanuit de basisverzekering

De gecombineerde leefstijlinterventie zit sinds 1 januari in het basispakket. Deelnemers hoeven geen eigen risico te betalen. Het is de eerste vorm van preventie die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De GLI is een van de maatregelen die volgt uit het Nationaal Preventieakkoord, dat eind 2018 onder aanvoering van de rijksoverheid is gesloten.

Friese variant

De Friesland wil samen met GGD Fryslân en de Friese gemeenten de GLI doorontwikkelen naar een Friese variant van de GLI. ‘‘We willen bijvoorbeeld de leefstijlinterventie ook introduceren in wijken en dorpen’’, aldus manager zorginkoop Paul Offringa. ‘‘Zo kunnen we een verschil maken. Het verliezen van overgewicht heeft gevolgen voor de gezondheid en welzijn van de mensen, maar ook voor de alsmaar stijgende zorgkosten.’’ Daarnaast is De Friesland samen met GGD Fryslân en Friese gemeenten binnen het programma Vitale Regio bezig met een pilot rondom leefstijlinterventie in Tytsjerksteradiel.

"" hoogste klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor