De Friesland presenteert regiobeeld zorg in Friesland Feiten en cijfers in beeld maar ook knelpunten en kansen

De Friesland heeft als grootste zorgverzekeraar van Friesland het initiatief genomen voor het opstellen van een regiobeeld voor de zorg in Friesland.
In de afgelopen periode hebben we dit regiobeeld verrijkt met o.a. aanvullende data etc. mede n.a.v. input vanuit het zorgveld. In het verrijkt regiobeeld staan gegevens over de gezondheid, de zorg en de toekomstverwachting in Friesland.

Regionale samenwerking in innovaties en veranderingen

Steven Hofenk, directeur De Friesland: “Dit regiobeeld staat vol met data over de sociale- en gezondheidssituatie van Friesland nu en in de toekomst. Ik ben er van overtuigd dat die ons gaan helpen het antwoord te vinden op de vraag welke veranderingen en innovaties in de zorg in Friesland nodig zijn. Het is een belangrijk startpunt voor verdergaande regionale samenwerking.

Het regiobeeld is geen doel op zich

Het is een middel om inzicht te krijgen waar we nu staan en waar actie nodig is om de zorg en ondersteuning in Friesland kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. “Aan ons samen de taak om het aanbod van zorg en ondersteuning aan te laten sluiten op de (toekomstige) behoeftes van alle Friezen. Dat doen we met elkaar”, aldus Steven Hofenk.

Download hier het regiobeeld Friesland (pdf, 4 MB)
Meer informatie over regiobeeld Friesland