Nieuws coronavirus

Op deze pagina vindt U het actuele nieuws over het coronavirus en informatie per zorgsoort voor zorgaanbieders.

Zorgaanbieders ggz kunnen vanaf 23 juni continuïteitsbijdrage aanvragen

Update | 25.06.2020

Vanaf 23 juni kunnen ook zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een continuïteitsbijdrage aanvragen. Eind vorige maand informeerde Zorgverzekeraars Nederland de ggz-sector over de regeling. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro.

De Friesland realiseert zich net als alle andere zorgverzekeraars dat het ook voor ggz-aanbieders roerige tijden zijn door de uitbraak van het coronavirus. Wij willen daarom ook ggz-aanbieders graag passende steun bieden met een continuïteitsbijdrage-regeling. In de ggz wordt gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd (tot maximaal 12 maanden) kennen. Voor ggz-aanbieders met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro is er daarom nu een aangepaste regeling, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz. Aan een regeling voor ggz-aanbieders die zorg met verblijf leveren en/of met een omzet van € 10 miljoen of hoger wordt nog gewerkt. Deze regeling wordt naar verwachting begin juli bekend gemaakt.

Informatie vanuit De Friesland per zorgsoort

Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben samen gezocht naar oplossingen voor onze verzekerden.

Wij informeren hier u over de actuele informatie per zorgsoort. Staat uw zorgsoort er nog niet tussen? Dan volgt dit op een later moment.

Continuïteitsbijdrage

Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage.

Eerstelijnsverblijf (ELV) tijdens coronacrisis

Lees meer over het coronavirus en Eerstelijnsverblijf.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) tijdens coronacrisis

Meer over het coronavirus en Geestelijke gezondheidszorg.

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) tijdens coronacrisis

Meer over het coronavirus en Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ).

Huisartsenzorg tijdens coronacrisis

Lees meer over het coronavirus en huisartsenzorg.

Medisch specialistische zorg tijdens coronacrisis

Zorgverzekeraars en beroepsgroepen zoeken samen naar oplossingen voor onze verzekerden.

Paramedische zorg tijdens coronacrisis

Lees meer over het coronavirus en Paramedische zorg.

Wijkverpleging tijdens coronacrisis

Lees meer over het coronavirus en Wijkverpleging.

Zittend ziekenvervoer tijdens coronacrisis

Lees meer over het coronavirus en zittend ziekenvervoer.

Informatie vanuit ZN

Volg de laatste berichtgeving vanuit Zorgverzekeraars Nederland omtrent het coronavirus.

Informatie vanuit het NZa

NZa  heeft speciaal een pagina voor algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor