Doorgaan naar hoofdinhoud

Business Development & Innovatie

Onze visie

Wij willen onze klanten goede zorg en kwaliteit van leven voor nu en in de toekomst garanderen. Eén manier om dit te bereiken is mee te denken over, en een proeftuin te zijn voor innovatieve concepten. Dit doen we graag in co-creatie met klanten en partners.

Samen werken aan innovatie

Wij willen uitblinken in de klantgerichtheid door klanten vanaf het begin bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken. En door samen te werken met (zorg)partners kunnen we nieuwe technologieën, zienswijzen en kennis benutten om onze producten en dienstverlening te verbeteren.

Co-creatie: mogelijkheden

Wij werken op verschillende manieren samen met partners om innovatie vorm te geven, als aanjager en proeftuin.

 1. Inspiratie delen
  De Friesland stimuleert het delen van kennis en informatie om onze ‘gezondheidseconomie’ te vernieuwen. Hiertoe zijn wij bijvoorbeeld strategisch partner van TEDxFryslân en van de Dutch Health Hackathon, maar uiteraard werken we ook nauw samen met ons Participatiefonds en onze Stichting De Friesland – die eveneens innovatie stimuleren.
 2. Meedenken over de toekomst
  De Friesland staat midden in de maatschappij en pakt daarin heel bewust een actieve rol. We denken voortdurend mee met het zorgveld, met klanten, maar ook met de (lokale) politiek en betrokkenen. Zo initiëren en ontwikkelen we samen met klanten en partners binnen de zorg de nodige veranderingen, zoals het programma Sociaal-medische eerste lijn.
 3. Bouwen aan het innovatie netwerk 
  Ons netwerk in de regio is waardevol om innovatie te stimuleren en verder te helpen. Relevante partijen om mee samen te werken zijn bijvoorbeeld innovatiebedrijven, technologiepartners, partners in het sociale domein, scholen en zorg- en preventiepartijen.
 4. Co-creatie 
  Innovatie ontstaat regelmatig over de grenzen van traditionele bedrijfstakken heen. Vaak ontwikkelen wij onze producten, services en diensten samen met partners. Bijvoorbeeld met gemeentes, werkgevers of landschapsorganisaties zoals It Fryske Gea.

Focus thema’s

In onze innovatiestrategie focussen wij op een vijftal thema’s:

 • e-health en mobile health;
 • preventie en gezondheidswinst;
 • versterken van de zelfredzaamheid van mensen;
 • online klantbediening;
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Contact

Als u samenwerkingsmogelijkheden ziet op het gebied van het delen van inspiratie, meedenken over de toekomst, netwerk- of co-creatiepartner wilt zijn, neem dan contact met ons op. Bel of mail met Foppe Hemminga, Adviseur Business- en Klantinnovatie. Tel.: 06 515 212 19, e-mail: Foppe.Hemminga@defriesland.nl.

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.