Vitaliteitsdiensten

Als werkgever kunt u bijdragen aan de vitaliteit van uw medewerkers. Dat is niet alleen fijn voor uw medewerkers, maar ook goed voor uw organisatie. Gezonde en vitale medewerkers zijn namelijk niet alleen minder vaak ziek (lagere verzuimkosten), maar ook productiever, innovatiever en gemotiveerder. Genoeg redenen dus om te investeren in de vitaliteit van uw medewerkers.

De Friesland biedt uiteenlopende vitaliteitsdiensten voor uw medewerkers bij mentale, fysieke of leefstijlgerelateerde klachten. De diensten zijn direct af te nemen, zowel op individueel als groepsniveau en in overleg volledig aanpasbaar naar uw organisatie.

Fysiek

Iedere werknemer kan te maken krijgen met fysieke over- of onderbelasting. Bijvoorbeeld door tilwerk, een onjuiste werkhouding of te weinig beweging. Beide vormen van belasting kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Voorkom uitval door arbeidsgerelateerde fysieke klachten met één van onze diensten of trainingen.

Mentaal

Door toenemende werkdruk ervaren steeds meer medewerkers stress en neemt het verzuim toe. Met ons aanbod aan (online) trainingen, cursussen en coaching kunt u als werkgever preventieve maatregelen treffen om verzuim door mentale klachten tegen te gaan.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de werkprestaties van uw medewerkers en zorgt voor minder verzuim. De leefstijl is en blijft een keuze van de werknemer, maar als werkgever kunt u uw medewerkers hierin wel faciliteren. De Friesland heeft een groot aanbod aan leefstijl interventies om u hierbij te helpen.

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
540.400 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer