Vitaliteitsdiensten

Als werkgever kun je bijdragen aan de vitaliteit van je medewerkers. Dat is niet alleen fijn voor je medewerkers, maar ook goed voor je organisatie. Gezonde en vitale medewerkers zijn namelijk niet alleen minder vaak ziek (lagere verzuimkosten), maar ook productiever, innovatiever en gemotiveerder. Genoeg redenen dus om te investeren in de vitaliteit van je medewerkers.

De Friesland biedt uiteenlopende vitaliteitsdiensten voor je medewerkers bij mentale, fysieke of leefstijlgerelateerde klachten. De diensten zijn direct af te nemen, zowel op individueel als groepsniveau en in overleg volledig aanpasbaar naar je organisatie.

Fysiek

Iedere werknemer kan te maken krijgen met fysieke over- of onderbelasting. Bijvoorbeeld door tilwerk, een onjuiste werkhouding of te weinig beweging. Beide vormen van belasting kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Voorkom uitval door arbeidsgerelateerde fysieke klachten met één van onze diensten of trainingen.

Mentaal

Door toenemende werkdruk ervaren steeds meer medewerkers stress en neemt het verzuim toe. Met ons aanbod aan (online) trainingen, cursussen en coaching kun je als werkgever preventieve maatregelen treffen om verzuim door mentale klachten tegen te gaan.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl heeft een positieve invloed op de werkprestaties van je medewerkers en zorgt voor minder verzuim. De leefstijl is en blijft een keuze van de werknemer, maar als werkgever kun je je medewerkers hierin wel faciliteren. De Friesland heeft een groot aanbod aan leefstijl interventies om je hierbij te helpen.

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer