Preventief Medisch Onderzoek

Een preventief medisch onderzoek is een onderzoek naar je gezondheid en die van je medewerkers. Iedere werkgever moet dit aan zijn medewerkers aanbieden. Het is zelfs een wettelijke verplichting.

Hoe werkt het?

Voldoe je aan de wettelijke verplichting om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan je medewerkers aan te bieden? Wij hebben 2 aanbieders waarmee je aan je jaarlijkse verplichting kunt voldoen. Daarnaast is een PMO uitermate geschikt als startpunt en vinger aan de pols van je vitaliteitsbeleid.

Ik wil een PMO aanvragen

De Friesland heeft een overeenkomst met Niped en TIGRA. Beide bieden een PMO aan, welke het beste bij je bedrijf past kun je op de volgende pagina’s lezen:

Wat levert het op?

Een PMO is een uitgebreid onderzoek naar de gezondheid van de deelnemer. Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals een online vragenlijst, een conditietest, een krachttest, kort lichamelijk onderzoek en soms aanvullende onderzoeken, zoals een hartfilmpje of BMI. De onderdelen kunnen per aanbieder verschillen. Als je eens in de 3 jaar een PMO aan je medewerkers aanbiedt, houd je actueel inzicht in de ontwikkeling van de inzetbaarheid en eventuele gezondheids- en verzuimrisico’s.

Voor wie is het?

Voor al je medewerkers. Je medewerkers mogen zelf beslissen of zij aan een PMO willen deelnemen, behalve als de keuring verplicht is vanwege het uitvoeren van het beroep.

Is een PMO wettelijk verplicht?

Iedere werkgever, bedrijfsgrootte is niet van belang, is verplicht zijn medewerkers een PMO aan te bieden. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat beschreven dat werkgevers hun werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Kosten en korting via De Friesland

Klanten van De Friesland ontvangen korting per deelnemer.  Log in op het Sterk te Werk portaal en bereken eenvoudig de kosten voor jouw situatie. Nog geen inlog voor het Sterk te Werk portaal? Neem dan contact op met onze ondernemersdesk.

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer