Preventief Medisch Onderzoek

Een preventief medisch onderzoek is een onderzoek naar uw gezondheid en die van uw medewerkers. Iedere werkgever moet dit aan zijn medewerkers aanbieden. Het is zelfs een wettelijke verplichting.

Hoe werkt het?

Voldoet u aan de wettelijke verplichting om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan uw medewerkers aan te bieden? Wij hebben 2 aanbieders waarmee u aan uw jaarlijkse verplichting kunt voldoen. Daarnaast is een PMO uitermate geschikt als startpunt en vinger aan de pols van uw vitaliteitsbeleid.

Ik wil een PMO aanvragen

De Friesland heeft een overeenkomst met Niped en TIGRA. Beide bieden een PMO aan, welke het beste bij uw bedrijf past kunt u op de volgende pagina’s lezen:

Wat levert het op?

Een PMO is een uitgebreid onderzoek naar de gezondheid van de deelnemer. Het onderzoek is opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals een online vragenlijst, een conditietest, een krachttest, kort lichamelijk onderzoek en soms aanvullende onderzoeken, zoals een hartfilmpje of BMI. De onderdelen kunnen per aanbieder verschillen. Als u eens in de 3 jaar een PMO aan uw medewerkers aanbiedt, houdt u actueel inzicht in de ontwikkeling van de inzetbaarheid en eventuele gezondheids- en verzuimrisico’s.

Voor wie is het?

Voor al uw medewerkers. Uw medewerkers mogen zelf beslissen of zij aan een PMO willen deelnemen, behalve als de keuring verplicht is vanwege het uitvoeren van het beroep.

Is een PMO wettelijk verplicht?

Iedere werkgever, bedrijfsgrootte is niet van belang, is verplicht zijn medewerkers een PMO aan te bieden. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), artikel 18, staat beschreven dat werkgevers hun werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Kosten en korting via De Friesland

Klanten van De Friesland ontvangen korting per deelnemer.  Log in op het Sterk te Werk portaal en bereken eenvoudig de kosten voor uw situatie. Nog geen inlog voor het Sterk te Werk portaal? Neem dan contact op met onze ondernemersdesk.

8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
540.400 klanten gingen u voor