Veelgestelde vragen premies en declaraties

Een overzicht van veelgestelde vragen over premies en declaraties van de collectieve zorgverzekeringen van De Friesland.
Je kunt de premie door de werknemer laten betalen (Individuele Premie Afdracht), maar je kunt als werkgever er ook voor kiezen de premie vooruit te betalen en te verrekenen met de salarissen (Collectieve Premie Afdracht).
De aanspraak is belast voor alle loonheffingen.
Nee, declaraties van zorgkosten en de verrekening van het eigen risico worden rechtstreeks met de verzekerde geregeld.
De Friesland heeft geen declaratieformulieren voor het indienen van nota's. Je medewerkers kunnen de nota's digitaal insturen via De Friesland App of via Mijn De Friesland of via de post naar ons toesturen.
8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer