Privacystatement werkgever

De Friesland

Uw gegevens in vertrouwde handen

Sluit u een collectief contract of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw bedrijfs- en persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Standaard vragen wij onderstaande gegevens op:

 • NAW-gegevens van de organisatie
 • De branche waarin de organisatie actief is
 • KvK-gegevens van de organisatie
 • Het aantal medewerkers binnen de organisatie
 • De naam, functienaam, het e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon

Wij gebruiken ook cookies en vergelijkbare technieken

Op onze website gebruiken wij cookies. U leest in ons cookiebeleid wat cookies zijn, welke soorten cookies wij plaatsen en hoe wij hiermee omgaan.

Als u e-mails van De Friesland ontvangt, kunnen wij met behulp van een techniek het klikgedrag in e-mails opslaan, bijvoorbeeld om te zien of een e-mail is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij om informatie te krijgen over de kwaliteit en effectiviteit van onze mailings zodat wij onze mailings kunnen verbeteren.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 • U een product of dienst aan te bieden een product of dienst af te sluiten
 • Een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren
 • Uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • Onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten
 • U te vragen wat u van onze dienstverlening vindt
 • Een schatting te maken van onze risico’s te delen met zakelijke partners als dat nodig is, bijvoorbeeld met vitaliteitspartners
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen
 • Ons aan de wet te houden
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben
 • U van informatie te voorzien op het gebied van zorg, gezondheid en vitaliteit

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen
 • Telefoongesprekken
 • Bezoekverslagen
 • Ons contact via social media, zoals WhatsApp

Achmea B.V. is verantwoordelijk

De Friesland is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

Met wie delen wij uw gegevens?

Soms geven wij uw gegevens door. En wij controleren uw bedrijfsgegevens bij de KvK. Wij verkopen uw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Andere merken van Achmea
 • Onze leveranciers en zakelijke partners, zoals zorgaanbieders en providers

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij moeten omgaan met uw gegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat we de meeste gegevens 7 jaar bewaren. Of zolang verplicht is voor de wet. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld een fraudeonderzoek. Dan bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten. Bij een niet-afgesloten verzekering bewaren wij uw gegevens 1 jaar na de aanvraag. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 • Uw gegevens bij ons opvragen.
 • Uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Uw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
  • Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. In andere gevallen geeft u duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Uw toestemming stoppen.
  • Gaf u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken? Dan mag u uw toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken uw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Uw gegevens overdragen.
  • Wanneer u gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • Het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten?

Stuur ons een brief of e-mail. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw bericht.

De Friesland Zorgverzekeraar
t.a.v. de afdeling marketing en communicatie
o.v.v. de Ondernemersdesk
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

ondernemersdesk@defriesland.nl

Heeft u een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. U kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
t.a.v. de Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacystatement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 19 november 2019.
Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor