Privacystatement werkgever

De Friesland

Jouw gegevens in vertrouwde handen

Sluit je een collectief contract of financiële dienst af? Dan hebben wij jouw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met jouw bedrijfs- en persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Standaard vragen wij onderstaande gegevens op:

 • NAW-gegevens van de organisatie
 • De branche waarin de organisatie actief is
 • KvK-gegevens van de organisatie
 • Het aantal medewerkers binnen de organisatie
 • De naam, functienaam, het e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon

Wij gebruiken ook cookies en vergelijkbare technieken

Op onze website gebruiken wij cookies. Je leest in ons cookiebeleid wat cookies zijn, welke soorten cookies wij plaatsen en hoe wij hiermee omgaan.

Als je e-mails van De Friesland ontvangt, kunnen wij met behulp van een techniek het klikgedrag in e-mails opslaan, bijvoorbeeld om te zien of een e-mail is geopend, op welke artikelen er is geklikt en welk besturingssysteem is gebruikt. Deze informatie gebruiken wij om informatie te krijgen over de kwaliteit en effectiviteit van onze mailings zodat wij onze mailings kunnen verbeteren.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • Je een product of dienst aan te bieden een product of dienst af te sluiten
 • Een overeenkomst met je aan te gaan en uit te voeren
 • Jouw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen
 • Onze producten en diensten beter op jouw behoeften aan te laten sluiten
 • Je te vragen wat je van onze dienstverlening vindt
 • Een schatting te maken van onze risico’s te delen met zakelijke partners als dat nodig is, bijvoorbeeld met vitaliteitspartners
 • Wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek te doen
 • Ons aan de wet te houden
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben
 • Je van informatie te voorzien op het gebied van zorg, gezondheid en vitaliteit

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 • Brieven en e-mails die wij sturen en van je ontvangen
 • Telefoongesprekken
 • Bezoekverslagen
 • Ons contact via social media, zoals WhatsApp

Achmea B.V. is verantwoordelijk

De Friesland is een merk van Achmea. Achmea B.V. is voor alle merken van Achmea verantwoordelijk voor een goede verwerking van je persoonsgegevens.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Soms geven wij jouw gegevens door. En wij controleren jouw bedrijfsgegevens bij de KvK. Wij verkopen jouw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 • Andere merken van Achmea
 • Onze leveranciers en zakelijke partners, zoals zorgaanbieders en providers

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij moeten omgaan met jouw gegevens.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat we de meeste gegevens 7 jaar bewaren. Of zolang verplicht is voor de wet. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld een fraudeonderzoek. Dan bewaren wij deze gegevens 8 jaar nadat het onderzoek is gesloten. Bij een niet-afgesloten verzekering bewaren wij jouw gegevens 1 jaar na de aanvraag. Daarna verwijderen wij jouw gegevens of maken wij jouw gegevens anoniem. Als wij jouw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy. Het gaat dan onder andere om:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:

 • Jouw gegevens bij ons opvragen.
 • Jouw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Jouw gegevens laten verwijderen.
  • Het komt vaak voor dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij jouw gegevens nog nodig hebben. Of om ons aan een wet te houden.
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens.
  • Als je bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je mag ook bellen. In andere gevallen geef je duidelijk aan waarom je bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.
 • Je toestemming stoppen.
  • Gaf je ons toestemming om jouw gegevens te gebruiken? Dan mag je je toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.
 • Je gegevens overdragen.
  • Wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met jouw toestemming of op basis van onze overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
 • Het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van je gegevens.

Wil je gebruikmaken van je rechten?

Stuur ons een brief of e-mail. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je bericht.

De Friesland Zorgverzekeraar
t.a.v. de afdeling marketing en communicatie
o.v.v. de Ondernemersdesk
Postbus 270
8901 BB Leeuwarden

ondernemersdesk@defriesland.nl

Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

Achmea B.V.
t.a.v. de Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist

Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacystatement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 19 november 2019.
8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer