Het Plus-pakket

De Friesland introduceert het Plus-pakket voor uw medewerkers met een collectief aanvullende verzekering. De inhoud van het pakket sluit goed aan bij de meest voorkomende gezondheidsrisico’s op het werk en helpt zo verzuim te verminderen.
""

Extra voordeel

Extra vergoedingen en een persoonlijke gezondheidscheck voor collectief verzekerde medewerkers.
Ja, ik wil dit voor mijn medewerkers

Met het Plus-pakket profiteren uw collectief verzekerde medewerkers, voor circa €0,65 per maand per verzekerde, van extra vergoedingen op een aantal aanvullende verzekeringen.

Inhoud van het Plus-pakket

De extra vergoedingen zijn van toepassing op de AV Standaard, AV Extra en de AV Optimaal en gelden alleen in combinatie met een Alles Verzorgd Polis. Is er binnen de basisverzekering of aanvullende verzekering al een vergoeding? Dan komt de vergoeding uit het Plus-pakket hier als extra vergoeding bovenop. Alle vergoedingen zijn per verzekerde per kalenderjaar.

 • 2 extra fysiotherapiebehandelingen
 • Telefonische Psychologische hulp
 • Mentale gezondheid: online zelfhulpmodules
 • Mindfulness-Based Stress Reduction en Mindfulness-Based Cognitive Therapy

 • Cursusvergoeding
 • Dieetadvisering
 • Mantelzorg
 • Persoonlijke Gezondheidscheck
 • Kinderopvang bij ziekenhuisopname

Download vergoedingenoverzicht Plus-pakket (pdf)

Veelgestelde vragen per onderwerp

Het Plus-pakket biedt uw medewerkers en hun meeverzekerde gezinsleden met een collectieve zorgverzekering extra vergoedingen op de AV Standaard, AV Extra en AV Optimaal. De vergoedingen sluiten aan op veel voorkomende gezondheidsrisico’s, zowel op het werk als in de privésituatie, en kost circa € 0,65 per maand per collectief verzekerde.
De Friesland wil vooral investeren in vitaliteit en preventie. Onze collectieve zorgverzekeringen bieden daarom meer dan alleen premiekorting. Bijvoorbeeld inzicht in gezondheidsrisico’s (en de kosten hiervan) bij specifieke doelgroepen, gezonde extra’s en advies op maat over hoe u personeel gezond en vitaal kan houden. Extra vergoedingen, afgestemd op de behoeften en gezondheidsrisico’s van werkend Nederland, sluit hier goed op aan. Het Plus-pakket kan daarmee bijdragen aan het verlagen van zorggebruik en zorgkosten.

Heeft u al een collectief contract bij De Friesland? Dan heeft u van ons een e-mail ontvangen met de vraag of u het bijgevoegde addendum in deze e-mail ondertekend terug wil sturen. Door het contract te tekenen wordt het Plus-pakket automatisch toegevoegd voor de verzekerde medewerkers.

Heeft u deze e-mail niet ontvangen of heeft u nog geen collectief contract bij De Friesland? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de Ondernemersdesk via ondernemersdesk@defriesland.nl of 058 291 33 88.

Ja, als u als werkgever het contract ondertekend naar ons terug hebt gestuurd, profiteren uw medewerkers automatisch van de extra vergoedingen. Hiervoor betalen zij circa € 0,65 per maand per collectief verzekerde. Zij krijgen dan niet meer de reguliere aanvullende verzekeringen aangeboden, zoals nu het geval is. Uiteraard geldt de collectiviteitskorting ook voor deze nieuwe aanvullende verzekeringen

Uw medewerker wil absoluut geen gebruik maken van het Plus-pakket? Dan zijn er meerdere mogelijkheden:

 1. Uw medewerker blijft wel in de collectiviteit maar past de aanvullende verzekering aan.
 2. Uw medewerker blijft wel collectief verzekerde, maar stapt over naar de Zelf Bewust Polis. Op de Zelf Bewust Polis wordt geen korting verstrekt, maar uw medewerker kan wel gebruik blijven maken van de overige voordelen van het collectief.
 3. Uw medewerker kiest ervoor om geen gebruik meer te maken van de collectieve zorgverzekering

Als u als werkgever het collectieve contract beëindigd, komt het Plus-pakket voor uw medewerkers automatisch te vervallen. Medewerkers die gebruik maken van de AV Standaard Plus, AV Extra Plus en AV Optimaal Plus worden dan automatisch overgezet naar de AV Standaard, de AV Extra of de AV Optimaal.

Een meeverzekerd gezinslid kan gebruik maken van het Plus-pakket, ook wanneer de verzekerde medewerker hier zelf niet voor in aanmerking komt vanwege zijn of haar aanvullende verzekering.

De prijs van het Plus-pakket is circa € 0,65 per maand per collectief verzekerde (vanaf 18 jaar). 
Wilt u uw medewerkers laten profiteren van deze extra vergoedingen zonder dat zij hier zelf voor moeten betalen? Neem dan contact op met onze Ondernemersdesk om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. De Ondernemersdesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur via (058) 291 33 88 of via ondernemersdesk@defriesland.nl.
Medewerkers met een AV-Standaard, AV-Extra of een AV Optimaal hebben met het Plus-pakket elk jaar recht op extra vergoedingen met een totale verzekerde waarde van ongeveer € 1.000,00. Hier staat een premie van € 0,69 per betalende  verzekerde per maand tegenover.
Verlaging van de zorgkosten kan uiteindelijk bewerkstelligt worden, door eerst te investeren. Door de kracht van het collectief te benutten hebben we specifieke zorgafspraken kunnen maken. De inhoud van de extra vergoedingen is dan ook volledig afgestemd op de behoeften van de doelgroep, sluiten aan bij de meest voorkomende gezondheidsrisico’s onder werknemers en zijn deels preventief. Het Plus-pakket kan daarmee bijdragen aan productievere en meer vitale medewerkers. En op de langere termijn daardoor ook aan het verlagen van zorggebruik en zorgkosten. De tijd zal moeten uitwijzen wat het financiële voordeel is van het Plus-pakket ten opzichte van de reguliere zorgverzekeringen. Een financieel overzicht is daarom nog niet voorhanden.

Wij kunnen geen garantie geven wat de bijdrage voor het Plus-pakket zal zijn na 2022. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal klanten dat gebruik gaat maken van het Plus-pakket en hoeveel zorgkosten er worden gedeclareerd.

Hoe gaan jullie de medewerkers dan hierover informeren? 

Verzekerden waarvan de werkgever het pluspakket heeft afgesloten zijn begin november persoonlijk geïnformeerd. Daarnaast hebben wij de werkgevers die het Plus-pakket voor hun medewerkers afgesloten hebben een set aan communicatiemiddelen gestuurd per mail. Hiermee kunnen zij hun medewerkers zelf ook informeren over de voordelen van dit pakket. Deze communicatiemiddelen zijn ook te downloaden via onze website

Het Plus-pakket zou eigenlijk vorig jaar geïntroduceerd worden, maar dit is toen uitgesteld. Om collectief verzekerden toch iets extra’s te kunnen bieden, hebben wij besloten om een aantal Mirro modules op te nemen in ons collectieve aanbod voor 2021.
Vanuit het Plus-pakket kunnen werknemers jaarlijks een persoonlijke gezondheidscheck laten uitvoeren. Als er sprake is van stressgerelateerde klachten, kunnen zij via de mindfulness training uit het Pluspakket werken aan stressreductie. Of gebruikmaken van de online modules mentale gezondheid, waarin werkstress en burn-outklachten onder de loep worden genomen. Dieet advisering en aanvullende behandelingen fysiotherapie maken ook onderdeel uit van het Plus-pakket. 
Vergoeding van dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. Verzekerden krijgen een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar, hierbij is het eigen risico van toepassing. De dieetadvisering van het Plus-pakket betreft maximaal € 120,- en hierbij is geen eigen risico van toepassing. 
Ja, dat kan! Wij kunnen voor u de zorgkosten inzichtelijk maken door middel van een zorganalyse op sector niveau. In deze analyse worden de gemaakte zorgkosten gerubriceerd onder de belangrijkste zorgsoorten binnen de sector, afgezet tegen de gemiddeld gemaakte kosten binnen de portefeuille. Wij kunnen desgewenst een dergelijke analyse voor u opstellen en zo nodig met u doornemen.  Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of de Ondernemersdesk via ondernemersdesk@defriesland.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Plus-pakket van De Friesland?

Ja, stuur mij meer informatie

Informeer uw medewerkers

Om uw medewerkers goed te informeren over het Plus-pakket hebben wij een aantal communicatiemiddelen opgemaakt.

Download communicatiemiddelen

Wat zeggen werkgevers over het Plus-pakket?

  

"De extra dekkingen van het Plus-pakket zijn waardevol voor onze werknemers"

"De 2 extra behandelingen voor fysio zijn zeer gewenst omdat ik regelmatig hoor dat een werknemer zijn taks, wat betreft het maximaal aantal behandelingen, heeft bereikt."

 

"De dekkingen gericht op mentale gezondheid vind ik erg belangrijk"

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor