Het Plus-pakket

Extra vergoedingen zoals een persoonlijke gezondheidscheck voor collectief verzekerde medewerkers.

Extra voordeel

Met het Plus-pakket profiteren uw collectief verzekerde medewerkers en eventuele meeverzekerde gezinsleden van extra vergoedingen op een aantal aanvullende verzekeringen. De inhoud van het pakket sluit goed aan bij de meest voorkomende gezondheidsrisico's op het werk en helpt zo verzuim te verminderen.

Alle vergoedingen van het Plus-pakket

Voor welke aanvullende verzekeringen geldt het pakket?

De extra vergoedingen gelden voor de AV Standaard, de AV Extra en de AV Optimaal. En alleen in combinatie met een Alles Verzorgd Polis. Is er binnen de basisverzekering of aanvullende verzekering al een vergoeding? Dan komt de vergoeding uit het Plus-pakket hier als extra vergoeding bovenop. Alle vergoedingen zijn per verzekerde per kalenderjaar.

Veelgestelde vragen per onderwerp

Het Plus-pakket biedt uw medewerkers en hun meeverzekerde gezinsleden met een collectieve zorgverzekering extra vergoedingen op de AV Standaard, AV Extra en AV Optimaal. De vergoedingen sluiten aan op veel voorkomende gezondheidsrisico’s, zowel op het werk als in de privésituatie, en kost € 0,65 per maand per collectief verzekerde en eventueel meeverzekerde gezinsleden. Dit is zonder aftrek van de collectiviteitskorting.
De Friesland wil vooral investeren in vitaliteit en preventie. Onze collectieve zorgverzekeringen bieden daarom meer dan alleen premiekorting. Bijvoorbeeld inzicht in gezondheidsrisico’s (en de kosten hiervan) bij specifieke doelgroepen, gezonde extra’s en advies op maat over hoe je personeel gezond en vitaal kan houden. Extra vergoedingen, afgestemd op de behoeften en gezondheidsrisico’s van werkend Nederland, sluit hier goed op aan. Het Plus-pakket kan daarmee bijdragen aan het verlagen van zorggebruik en zorgkosten.

Het Plus-pakket is een standaard onderdeel van de collectieve afspraken. Het Plus-pakket wordt toegevoegd aan de AV Standaard, AV Extra of AV Optimaal van uw medewerker en meeverzekerde gezinsleden.

Ja, het Plus-pakket is standaard onderdeel van uw collectief. Uw medewerkers en eventuele meeverzekerde gezinsleden met een AV Standaard, AV Extra of AV Optimaal profiteren automatisch van de extra vergoedingen.

Uw medewerker wil absoluut geen gebruik maken van het Plus-pakket? Dan zijn er meerdere mogelijkheden:

  1. Uw medewerker blijft wel in de collectiviteit maar past de aanvullende verzekering aan naar de AV Budget of AV Instap.
  2. Uw medewerker blijft wel collectief verzekerde, maar stapt over naar de Zelf Bewust Polis. Er wordt geen korting verstrekt, maar uw medewerker kan wel gebruik blijven maken van de overige voordelen van het collectief.
  3. Uw medewerker kiest ervoor om geen gebruik meer te maken van de collectieve zorgverzekering. Uw medewerker krijgt dan geen korting meer op de aanvullende verzekering en kan ook geen gebruik meer maken van de overige voordelen van het collectief.

Als u als werkgever het collectieve contract beëindigd, komt het Plus-pakket voor uw medewerkers automatisch te vervallen. Medewerkers en meeverzekerde gezinsleden met een AV Standaard Plus, AV Extra Plus en AV Optimaal Plus worden dan automatisch overgezet naar de AV Standaard, de AV Extra of de AV Optimaal.

De prijs van het Plus-pakket is circa € 0,65 per maand per collectief verzekerde (vanaf 18 jaar). Hier gaat nog de collectiviteitskorting van af.
Wil je jouw medewerkers laten profiteren van deze extra vergoedingen zonder dat zij hier zelf voor moeten betalen? Neem dan contact op met onze Ondernemersdesk om de mogelijkheden hiervoor te bespreken. De Ondernemersdesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur via (058) 291 33 88 of via ondernemersdesk@defriesland.nl.
Medewerkers met een AV-Standaard, AV-Extra of een AV Optimaal hebben met het Plus-pakket elk jaar recht op veel extra vergoedingen. Hier staat een premie van € 0,65 per betalende verzekerde per maand tegenover, er gaat dan nog collectiviteitskorting vanaf.
Verlaging van de zorgkosten kan uiteindelijk bewerkstelligt worden, door eerst te investeren. Door de kracht van het collectief te benutten hebben we specifieke zorgafspraken kunnen maken. De inhoud van de extra vergoedingen is dan ook volledig afgestemd op de behoeften van de doelgroep, sluiten aan bij de meest voorkomende gezondheidsrisico’s onder werknemers en zijn deels preventief. Het Plus-pakket kan daarmee bijdragen aan productievere en meer vitale medewerkers. En op de langere termijn daardoor ook aan het verlagen van zorggebruik en zorgkosten. De tijd zal moeten uitwijzen wat het financiële voordeel is van het Plus-pakket ten opzichte van de reguliere zorgverzekeringen. Een financieel overzicht is daarom nog niet voorhanden.

Wij kunnen geen garantie geven wat de premie voor het Plus-pakket zal zijn de komende jaren. Dit is onder andere afhankelijk van het aantal klanten dat gebruik gaat maken van het Plus-pakket en hoeveel zorgkosten er worden gedeclareerd.

Hoe gaan jullie de medewerkers hierover informeren? 

Verzekerden waarvan de werkgever het Plus-pakket heeft afgesloten worden begin november persoonlijk geïnformeerd. Daarnaast sturen wij de werkgevers die het Plus-pakket voor hun medewerkers hebben afgesloten  een set aan communicatiemiddelen per e-mail. Hiermee kunnen zij hun medewerkers zelf ook informeren over de voordelen van dit pakket.

Vanuit het Plus-pakket kunnen werknemers jaarlijks een persoonlijke gezondheidscheck laten uitvoeren. Als er sprake is van stressgerelateerde klachten, kunnen zij via de mindfulness training uit het Plus-pakket werken aan stressreductie. Of gebruikmaken van de online modules mentale gezondheid, waarin werkstress en burn-outklachten onder de loep worden genomen. Dieetadvisering en aanvullende behandelingen fysiotherapie maken ook onderdeel uit van het Plus-pakket. 
Vergoeding van dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. Verzekerden krijgen een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar, hierbij is het eigen risico van toepassing. De dieetadvisering van het Plus-pakket betreft maximaal € 120,-, hierbij is geen eigen risico van toepassing en is in aansluiting op de vergoeding uit de basisverzekering.
Ja, dat kan! Wij kunnen voor u de zorgkosten inzichtelijk maken door middel van een zorganalyse op sector niveau. In deze analyse worden de gemaakte zorgkosten gerubriceerd onder de belangrijkste zorgsoorten binnen de sector, afgezet tegen de gemiddeld gemaakte kosten binnen de portefeuille. Wij kunnen desgewenst een dergelijke analyse voor u opstellen en zo nodig met u doornemen.  Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of de Ondernemersdesk via ondernemersdesk@defriesland.nl.

Wat zeggen werkgevers over het Plus-pakket?

  

"De extra dekkingen van het Plus-pakket zijn waardevol voor onze werknemers"

"De 2 extra behandelingen voor fysio zijn zeer gewenst omdat ik regelmatig hoor dat een werknemer zijn taks, wat betreft het maximaal aantal behandelingen, heeft bereikt."

 

"De dekkingen gericht op mentale gezondheid vind ik erg belangrijk"

8.7 in het Klanttevredenheidsonderzoek
584.000 klanten gingen jou voor
Independer score 8.2 Klantwaardering op Independer