Declareren

In 95% van de gevallen ontvangt u geen rekening omdat de zorgaanbieders hun nota’s rechtstreeks bij ons indienen. Als u wel een rekening krijgt kunt u deze online, persoonlijk of per post naar ons sturen. Binnen 10 werkdagen staat het verschuldigde bedrag op uw rekening.

Toch een rekening ontvangen?

U kunt op de volgende manieren uw nota bij ons declareren:

  • Uw nota via Mijn De Friesland online naar ons versturen
  • Altijd en overal declareren via de Declaratie App
  • Lever uw originele nota in bij één van onze winkels of stuur de nota op naar:
    De Friesland Zorgverzekeraar, Postbus 270, 8901 BB Leeuwarden
  • Uw declaratie wordt binnen tien werkdagen uitbetaald.

Declareren vervoerskosten

Maakt u vervoerskosten als gevolg van uw ziekte of invaliditeit? In sommige gevallen komt u dan in aanmerking voor vergoeding van deze kosten. Als u het aanvraagformulier invult, krijgt u een aantal vragen waaruit blijkt of u hiervoor in aanmerking komt. Lees meer over declareren vervoerskosten.