Polisvoorwaarden basisverzekering 2020

Hier vindt u de verzekeringsvoorwaarden die horen bij de basisverzekeringen in 2020 van De Friesland.

In de verzekeringsvoorwaarden kunt u opzoeken welke zorg wordt vergoed in de basisverzekeringen. Naast de polisvoorwaarden vindt u hier de reglementen Hulpmiddelenzorg en pgb Verpleging en Verzorging. Ook de zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera kunt u hier downloaden.

Voorwaarden basisverzekeringen 2020

Polisvoorwaarden Alles Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis 2020 (pdf)
Download de volledige verzekeringsvoorwaarden voor 2020 van onze basisverzekeringen.

Addendum voorwaarden basisverzekeringen 2020 (pdf)
Addendum ingaande 1 januari 2020 bij de verzekeringsvoorwaarden van De Friesland Zorgverzekeraar Alles Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis;

Reglementen 2020

Reglement Hulpmiddelenzorg 2020 (pdf)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd en de Zelf Bewust Polis van 2020 van De Friesland.

Reglement Farmaceutische Zorg (pdf)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorg en de Zelf Bewust Polis van 2020 De Friesland

Reglement pgb Verpleging & Verzorging 2020 (pdf) (inclusief addendum)
Reglement pgb Verpleging & Verzorging behorend bij de Alles Verzorgd en Zelf Bewust Polis.

Techniek en materiaalkosten (pdf)
Een overzicht van onze maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten bij een volledig boven- of onderprothese

Lijst gespecialiseerde geneesmiddelen (pdf)
Een overzicht van specialistische geneesmiddelen die alleen vergoed worden als ze in of door het ziekenhuis afgegeven worden.

Lijst van Beroepsverenigingen De Friesland Zorgverzekeraar 2020 (pdf)
Welke beroepsverenigingen door ons erkend zijn, kunt u terugvinden op de lijst van Beroepsverenigingen.

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen 2020 (pdf)
Een overzicht van de vergoedingen in 2020 van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van De Friesland.

Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera
Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera

Wijzigingenbrochures 2020

Wijzigingsoverzicht pgb verpleging en verzorging 2020 (pdf)
Een overzicht van de veranderingen in persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Brochure met belangrijkste wijzigingen in basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen (pdf)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen per 1 januari 2020.

Brochure met wijzigingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekering Frieso (pdf)
Een overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en de AV Frieso per 1 januari 2020.

Voorwaarden aanvullende verzekering en tandartsverzekering

Bekijk de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen en de voorwaarden van de tandartsverzekeringen.
Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor