Veranderingen basisverzekeringen 2021

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt onze overheid de plannen voor het komend jaar bekend. Ook voor de zorgverzekering. De dekking van de basisverzekering is voor iedereen gelijk. Het maakt dus niet uit waar u verzekerd bent. Wij hebben de belangrijkste veranderingen in de basisverzekering voor u op een rij gezet.

Herstelzorg na corona

Heeft u chronische klachten overgehouden aan het COVID-19-virus? De basisverzekering vergoedt tijdelijk herstelzorg na corona. Dit is vanaf 18 juli 2020 voor maximaal 12 maanden. Het gaat om eerstelijns paramedische zorg, zoals fysio- en oefentherapie, ergotherapie en dieetadvies. Voorwaarde is dat u meewerkt aan een onderzoek naar de effecten van uw behandeling door onder andere het Zorginstituut.

Verhoging maximum behandelingen fysio- en oefentherapie bij COPD

Voor een bepaalde groep COPD-patiënten (subcategorie B2)is het aantal behandelingen vanaf 2021 verhoogd naar:

  • maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar van de behandeling.
  • hierna maximaal 52 behandelingen per jaar.

De fysio- of oefentherapeut beoordeelt of iemand binnen deze groep valt.

Vergoeding dagbehandeling voor speciale patiëntgroepen

Vanaf 2021 vergoedt de basisverzekering de dagbehandeling in groepsverband voor bepaalde groepen kwetsbare patiënten die nog thuis wonen. Onder deze groepen vallen bijvoorbeeld:

  • oudere mensen met complexe aandoeningen
  • mensen met chronisch progressieve degeneratieve neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, Korsakov of multiple sclerose
  • mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder.

Ook het vervoer naar deze dagbehandeling wordt vanaf 2021 vergoed uit de basisverzekering.

Geen eigen risico bij orgaandonatie

Doneert u een orgaan? Dan betaalt u vanaf 2021 geen eigen risico voor de zorg die te maken heeft met uw opname in het ziekenhuis.

Folder met wijzigingen

Wilt u meer weten? Bekijk dan de folder met de belangrijkste wijzigingen

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor