Doorgaan naar hoofdinhoud

Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg

Drie vrouwen in gesprek

U vindt hier het Zorginkoopplan 2021.

We leggen de nadruk op de volgende thema’s om zo onze verzekerden de beste geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor nu en in de toekomst te bieden.

Zorgverlening op de juiste plaats, door de juiste hulpverlener bij de juiste patiënt, doelmatig en in goede samenhang. Wij willen de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg verhogen. 

Geestelijke Gezondheidszorg

  • GGZ-cliënten moeten maximale eigen regie behouden of krijgen over hun leven. Herstel staat daarbij op de voorgrond.
  • Vanuit het perspectief van de klant vinden we een integrale benadering van de GGZ (preventie-cure-care) belangrijk.
  • Ook doelmatige zorgverlening, wachttijden binnen de Treeknormen, gebruik van e-health en beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg zijn belangrijke thema’s.

Inkoop acute GGZ voor de eerste 72 uur

De acute GGZ voor de eerste 72 uur wordt in representatie ingekocht. Ter ondersteuning van dit proces wordt er door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een Inkoopgids Acute GGZ 2021 opgesteld. De Inkoopgids Acute GGZ 2021 is bedoeld als een sturende basisset van afspraken, waar niet van kan worden afgeweken, bij de onderhandelingen over de bekostiging van de acute GGZ. Het geeft structuur, en richting aan het zorginkoopproces. Zorginkopers en zorgaanbieders kunnen de gids als leidraad gebruiken om afspraken te maken. Voor het raadplegen van de Inkoopgids Acute GGZ 2021 en overige relevante documenten voor de inkoop Acute GGZ verwijzen wij u naar de website van Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.