Doorgaan naar hoofdinhoud

Overeenkomst GGZ

Heeft u ons zorginkoopbeleid 2021 gelezen en wilt u voor 2021 een overeenkomst met ons sluiten, dan leest u hier hoe dat gaat.

Samenwerking met Zilveren Kruis.

De Friesland verzorgt de inkoop bij GGZ-instellingen die een hoofd- of nevenvestiging in Friesland hebben (de adresgegevens in Vektis op 1 juli 2020 bepalen of dit van toepassing is). Als er sprake is van een hoofdvestiging in Friesland, dan verzorgt De Friesland de inkoop mede namens Zilveren Kruis. Als er geen sprake is van een vestiging in Friesland, dan verzorgt ZK de inkoop en sluit een overeenkomst, mede namens De Friesland.

Overeenkomst online aanvragen

Wilt u een overeenkomst met De Friesland afsluiten? U vraagt een overeenkomst aan via ons online aanvraagformulier.  

Nieuw in 2021: wij kopen de zorg in via een digitale contracteerprocedure

Met zorgaanbieders maken wij afspraken in het zorginkoopportaal van VECOZO*. Wilt u inloggen op het Zorginkoopportaal van VECOZO? Dan heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen. Wij adviseren u daarom om uw aanvraag op tijd in te dienen. Ga naar de website van Vecozo en vul het online formulier Zorginkoopportaal in. *Disclaimer: mogelijk onder voorbehoud

Het is van belang dat u uw gegevens in Vektis bijhoudt

Wij maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande bronnen. Dit doen wij om de administratieve lasten te beperken. Het is van belang dat al uw registraties volledig en actueel zijn. Uiterste consequentie van onjuiste of onvolledige registratie kan zijn dat u geen overeenkomst kunt sluiten.

De overeenkomst en bijbehorende documenten vind u in het zorginkoopportaal van Vecozo

In het zorginkoopportaal vindt u de overeenkomst en alle bijbehorende documenten. Bestaande en nieuwe zorgaanbieders ontvangen een mail van Vecozo als het portaal voor hen open gaat.

Overeenkomsten 2019-2020

GGZ-instellingen
Overeenkomst GGZ-instelling 2019-2020 hoofdvestiging
Overeenkomst GGZ-instelling 2019-2020 nevenvestiging

Vrijgevestigde zorgaanbieder generalistische basis GGZ 2019-2020
Overeenkomst Generalistische Basis GGZ 2019-2020

Vrijgevestigde zorgaanbieders generalistische basis GGZ en specialistische GGZ 2019 - 2020
(klinisch psychologen en psychotherapeuten)
Overeenkomst BGGZ en SGGZ 2019-2020

Vrijgevestigde zorgaanbieders specialistische GGZ 2019 - 2020
(psychiaters)
Overeenkomst SGGZ 2019-2020

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.