Doorgaan naar hoofdinhoud

Zorginkoopplan 2019

In ons Zorginkoopplan 2019 leest u waar we dit jaar de focus op leggen en hoe we met u willen samenwerken. Met als insteek de zorg voor onze klanten beschikbaar én betaalbaar te houden. In dit plan zijn alle zorginkoopspecificaties opgenomen, met uitzondering van de Wet Langdurige zorg. Die publiceren we uiterlijk 1 juni.

Update 12-4-2018: er is een aantal kleine wijzigingen gedaan in het zorginkoopbeleid, dit is met blauw weergegeven in het document.

Update 1-6 -2018:

Update 29-6-2018

 • Samenwerking Zilveren Kruis/ Nieuw in 2019: De huidtherapie, logopedie en ergotherapie wordt zelfstandig ingekocht door De Friesland in plaats van gezamenlijk met Zilveren Kruis.
 • Digitaal contracteren vindt plaats via 2gather.
 • Huisartsenzorg: Aanvulling proces en inhoudelijke voorwaarden voor financiering van Zelfzorg Ondersteund! Initiatieven.
 • Paramedische zorg: looptijd contract diëtiek passen we aan van 1 jaar naar 2 jaar.
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): Nota van inlichtingen 2019-2020 GGZ staan gepubliceerd.

Update 13-7-2018

 • Inkoopcriteria GLI zijn gepubliceerd.
 • Aanpassingen planning inkoopbeleid wijkverpleging.
 • ELD wordt ook in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis ingekocht.
 • Inkoop acute GGZ.

Accenten zorginkoop

Het accent voor 2019 ligt op:

 • Algemeen overkoepelend
  • Mensen verbinden: Voor een gezonde leefstijl en samenredzaamheid organiseren vanuit een gemeenschapszin.
  • Gezondheid versterken: Vermogen zich aan te passen en eigen regie te voeren. Meer focus op vitaliteit en preventie.
  • Zorg verbeteren: Vanuit klantperspectief meer samenhang creëren tussen de verschillende zorgdomeinen. Daarnaast ook zorg slim organiseren en inzet van nieuwe technologieën.
 • Door inzet op:
  • Preventie en vitaliteit
  • herallocatie en substitutie (duurzame (curatieve) zorg)
  • Integraliteit (over domeinen heen, bijv SM1)

Planning en tijdspad

Vanaf april tot en met oktober sluiten we de contracten met zorgaanbieders. Op 1 november hebben we alle zorg ingekocht. Het tijdspad voor het zorginkoopproces 2019 staat in onderstaand schema.


Tijdspad zorginkoop 2019


Klik op de afbeelding om de pdf te openen.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen over het Zorginkoopplan 2019.

Samenwerking met Zilveren Kruis

In het kader van de fusie met Zilveren Kruis* vinden we het belangrijk om te noemen dat we ons eigen zorginkoopbeleid en commercieel beleid opstellen. Uiteraard kijken we wel samen waar synergievoordelen kunnen ontstaan. Wij kopen de zorg zelfstandig in voor onze klanten en deels in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis.

 • Gezamenlijke inkoop voor medisch-specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (instellingen), Wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV). Dit betekent dat wij de zorg voor Zilveren Kruis inkopen in Friesland en Zilveren Kruis de zorg buiten Friesland voor ons inkoopt. 
 • Zilveren Kruis koopt alle zorg voor Zintuiglijk Gehandicapten in.

Nieuw in 2019: Vooralsnog wordt de gezamenlijke inkoop aangevuld met huidtherapie, ergotherapie, logopedie, geboortezorg, GGZ vrijgevestigden. Dure (extramurale) geneesmiddelen, voetzorg/podotherapie, een klein deel van hulpmiddelenzorg (zie tabel bij inkoopspecificaties) wordt door Zilveren Kruis ingekocht. Fysiotherapie en oefentherapie kopen we zelf in maar indien mogelijk nog in gezamenlijkheid met Zilveren Kruis.

Voor de details verwijzen we u ook naar het inkoopdocument van Zilveren Kruis en naar de afzonderlijke hoofdstukken voor deze verstrekkingen.

*Per 1 januari 2018 zijn De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis gefuseerd. In overeenkomsten die we sluiten met zorgaanbieders houden we hier al rekening mee. Momenteel onderzoeken we voor welke onderwerpen we de contractering kunnen samenvoegen. Eventuele daaruit voortvloeiende wijzigingen plaatsen wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli 2018 op onze website.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Bekijk het zorginkoopplan van 2018

Heeft u een vraag?

560.000 klanten

De Friesland heeft 560.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.