Doorgaan naar hoofdinhoud

Geschilleninstantie zorgcontractering

Handen trekken aan een touw

 

Onafhankelijke geschilleninstantie Zorgcontractering

Individuele zorgverleners, zorgorganisaties en zorgverzekeraars met een conflict of meningsverschil rond zorgcontractering kunnen terecht bij de ‘Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en –beslechting Zorgcontractering’. Dat is veelal sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen.

Precontractuele en contractuele geschillen

U kunt bij de geschilleninstantie terecht met precontractuele en contractuele geschillen. De geschilleninstantie start met geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschilleninstantie worden voorgelegd.

Drie vormen van geschillenoplossing/-beslechting

De uitvoering van de geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). U vindt hier meer informatie over mediation, bindend advies en arbitrage (de vormen beslechting van verschillen) en de kosten.

Aanvullende documenten

Facultatieve keuzehulp geschiloplossing 
Addendum convenant

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.