Doorgaan naar hoofdinhoud

Controles samenloop declaraties Zvw/Wlz

Vanaf 1 april 2018 starten we met de uitvoering van de uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz over het schadejaar 2018. Het gaat om controles op declaraties van  Mondzorg, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf, Huisartsenzorg, Farmaceutische zorg, Eerstelijns diagnostiek en niet persoonsgebonden hulpmiddelenzorg. Deze samenloopcontrole wordt landelijk op dezelfde manier uitgevoerd.

Twee situaties van samenloop mogelijk

Er zijn twee situaties waarbij er sprake is van samenloop met de Wlz.

  1. Een declaratie wordt onterecht in de zorgverzekeringswet gedeclareerd als er Mondzorg, Farmacie, Huisartsenzorg, niet persoonsgebonden hulpmiddelen, Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) of Eerstelijns diagnostiek wordt gedeclareerd voor een cliënt met verblijf én behandeling in een Wlz-instelling.
  2. Wijkverpleging of Eerstelijnsverblijf (ELV) wordt gedeclareerd voor een cliënt met een Wlz-indicatie.

Mogelijk nemen wij hierover de komende periode contact met u op. Zo zorgen we er samen voor dat uw declaraties voortaan op de juiste manier worden ingediend.

Afwijzen declaraties met verblijf en behandeling

Vanaf 1 april 2018 wijzen we de declaraties af van Wlz-cliënten met verblijf en behandeling.
Dit geldt voor declaraties in situatie 1, zoals hierboven genoemd. De declaratie wijzen we dan af en betalen we niet (meer) uit. De Wlz zorgaanbieder waar de cliënt verblijft en behandeling ontvangt, is verantwoordelijk om alle benodigde en passende zorg aan de cliënt te leveren.

Afwijzen wijkverpleging of ELV

Vanaf 1 juli 2018 wijzen we de declaratie wijkverpleging of ELV af voor een cliënt met een Wlz-indicatie.
Om de continuïteit van zorg aan deze cliënten te waarborgen, moet geregeld zijn dat de benodigde zorg uit de Wlz wordt vergoed. Hiervoor nemen wij de komende periode contact met u op. Het doel van deze signalering is dat de zorg in de toekomst vanuit de Wlz wordt vergoed. Dat betekent ook dat de cliënt wordt geïnformeerd over betaling van een eigen bijdrage aan het CAK.

Zorgvuldige invoering nieuwe werkwijze

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige invoering van deze werkwijze. Dit is de reden dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) alle gecontracteerde zorgaanbieders hierover heeft geïnformeerd met een brief.

Privacywet- en regelgeving

De zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben de wens dat zorgaanbieders zelf kunnen toetsen of de zorg die ze leveren aan hun cliënt onder de Wlz valt. Hierin worden wij op dit moment beperkt door de huidige privacywet- en regelgeving.

Vragen

Heeft u vragen over de controles samenloop declaraties Zvw/Wlz? Wij hebben de meest gestelde vragen en de antwoorden voor u op een rij gezet. Bekijk de meestgestelde vragen.

Heeft u een vraag?