Alles over het omzetplafond

Op deze pagina vertellen we alles wat u moet weten over het omzetplafond in de wijkverpleging.

Wat is een omzetplafond?

Wij spreken met u een budget wijkverpleging af. Uw budget is het maximumbedrag waarvoor u zorg levert in uw regio. Wij baseren dit budget op historische declaratiegegevens en het aantal verzekerden dat u bedient. Dit maximumbedrag wordt ook wel omzetplafond genoemd.

Gevolgen van een overschrijding van het omzetplafond

Declareert u meer dan wij met u afspraken? Dat is overproductie. Bij overproductie wordt alleen een aanvullende afspraak gemaakt wanneer, naar de mening van de zorgverzekeraar, niet aan de zorgplicht tegenover de verzekerden kan worden voldaan. Deze afspraak wordt dan alleen gemaakt met zorgaanbieders die naar mening van de zorgverzekeraar doelmatige zorg leveren. Voor bestaande cliënten in zorg geldt voor de zorgaanbieder een doorleverplicht. Nieuwe cliënten worden doorbemiddeld naar zorgaanbieders die hun omzetplafond nog niet hebben bereikt.

Wat u kunt doen bij een (dreigende) overschrijding

U kunt extra rekening houden met de volgende 4 aandachtspunten.

1. Verantwoordelijkheid voor de zorg van bestaande cliënten

U heeft een zorgplicht voor cliënten aan wie u al zorg verleent. Dit betekent dat u die cliënten niet kunt overdragen naar andere zorgaanbieders wanneer u uw omzetplafond bereikt.

2. Prognose te verwachten zorgkosten

Maak een zo goed mogelijke inschatting van de kosten die u gaat declareren voor verzekerden die u al in zorg heeft. Verdeel uw omzetplafond gelijkmatig over het jaar, zodat u zelf alvast een beeld heeft van de eventuele afrekening.

De zorgaanbieder informeert de zorgverzekeraar:
a. zodra 70% van het overeengekomen omzetplafond is bereikt en
b. uiterlijk 1 september van het lopende kalenderjaar indien hij verwacht dat het overeengekomen omzetplafond wordt overschreden.

3. Aannamestop voor nieuwe cliënten

Maak op basis van uw prognose een inschatting of het noodzakelijk is om een cliëntenstop in te voeren. Wij ontvangen graag bericht wanneer u een cliëntenstop instelt. U kunt dit aan ons doorgeven via het contactformulier op de website van Zilveren Kruis.

4. Nieuwe cliënten doorverwijzen

Help nieuwe cliënten door naar andere zorgaanbieders in uw regio. Zorgaanbieders in de regio vindt u in onze Zorgzoeker. Kunt u geen passend alternatief vinden voor de te leveren zorg? Dan kan uw cliënt contact opnemen met Wachtlijstbemiddeling.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor