Inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg

Op deze pagina vindt u informatie over ons zorginkoopbeleid.

Focus

We leggen de nadruk op de volgende thema’s om zo onze verzekerden de beste geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor nu en in de toekomst te bieden:

  • Zorgverlening op de juiste plaats, door de juiste hulpverlener bij de juiste patiënt, doelmatig en in goede samenhang.
  • Wij willen de kwaliteit, de toegankelijkheid en de doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg verhogen.

Waar zetten we op in?

  • GGZ-cliënten moeten maximale eigen regie behouden of krijgen over hun leven. Herstel staat daarbij op de voorgrond.
  • Vanuit het perspectief van de klant vinden we een integrale benadering van de GGZ belangrijk.
  • Ook doelmatige zorgverlening, wachttijden binnen de Treeknormen, gebruik van e-health en beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg zijn belangrijke thema’s.

Zorginkoopbeleid 2021

Zie het Zorginkoopplan 2021 (pdf), hoofdstuk Inkoopspecificaties Geestelijke Gezondheidszorg.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Zorginkoopplan 2020 (pdf)
Zorginkoopbeleid 2019-2020 (pdf)
Zorginkoopplan 2019 (pdf)

Inkoop acute GGZ voor de eerste 72 uur

De acute GGZ voor de eerste 72 uur wordt in representatie ingekocht. Ter ondersteuning van dit proces wordt er door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een Inkoopgids Acute GGZ 2021 opgesteld.

De Inkoopgids Acute GGZ 2021 is bedoeld als een sturende basisset van afspraken, waar niet van kan worden afgeweken, bij de onderhandelingen over de bekostiging van de acute GGZ. Het geeft structuur, en richting aan het zorginkoopproces. Zorginkopers en zorgaanbieders kunnen de gids als leidraad gebruiken om afspraken te maken. 

Wilt u de Inkoopgids Acute GGZ 2021 en overige relevante documenten voor de inkoop Acute GGZ raadplegen?

Bekijk de website van Zorgverzekeraars Nederland

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor