Overeenkomst GGZ

Heeft u ons zorginkoopbeleid 2021 gelezen en wilt u voor 2021 een overeenkomst met ons sluiten? Lees hier hoe dat gaat.

Samenwerking met Zilveren Kruis.

De Friesland verzorgt de inkoop bij GGZ-instellingen die een hoofd- of nevenvestiging in Friesland hebben (de adresgegevens in Vektis op 1 juli 2020 bepalen of dit van toepassing is). Als er sprake is van een hoofdvestiging in Friesland, dan verzorgt De Friesland de inkoop mede namens Zilveren Kruis. Als er geen sprake is van een vestiging in Friesland, dan verzorgt ZK de inkoop en sluit een overeenkomst, mede namens De Friesland.

Overeenkomst online aanvragen

Wilt u een overeenkomst met De Friesland afsluiten?

Dit kan via ons online aanvraagformulier

Nieuw in 2021

Vanaf 2021 kopen wij de zorg in via een digitale contracteerprocedure. Met zorgaanbieders maken wij afspraken in het zorginkoopportaal van VECOZO*. Wilt u inloggen op het Zorginkoopportaal van VECOZO? Dan heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie.

Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen. Wij adviseren u daarom om uw aanvraag op tijd in te dienen.

Dien uw aanvraag in via het online formulier Zorginkoopportaal

*Disclaimer: mogelijk onder voorbehoud

Uw gegevens in Vektis bijhouden

Wij maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande bronnen. Dit doen wij om de administratieve lasten te beperken. Het is van belang dat al uw registraties in Vektis volledig en actueel zijn. Uiterste consequentie van onjuiste of onvolledige registratie kan zijn dat u geen overeenkomst kunt sluiten.

Uw overeenkomst in VECOZO zorginkoopportaal

In het zorginkoopportaal van VECOZO vindt u de overeenkomst en alle bijbehorende documenten.

Bestaande en nieuwe zorgaanbieders ontvangen een mail van VECOZO als het portaal voor hen open gaat.

Meer informatie

Bekijk de lijst met de De Friesland GGZ maximumtarieven 2021

Tariefpercentage LGGZ 2021

De tariefafspraak 2021 drukken we uit in een percentage van het De Friesland tarief 2021. Het tariefpercentage LGGZ 2021 is 96%.

GGZ-instellingen

Overeenkomst GGZ-instelling 2019-2020 hoofdvestiging (pdf)
Overeenkomst GGZ-instelling 2019-2020 nevenvestiging(pdf)

Vrijgevestigde zorgaanbieder generalistische basis GGZ 2019-2020

Overeenkomst Generalistische Basis GGZ 2019-2020(pdf)

Vrijgevestigde zorgaanbieders generalistische basis GGZ en specialistische GGZ 2019 - 2020
(klinisch psychologen en psychotherapeuten)

Overeenkomst BGGZ en SGGZ 2019-2020(pdf)

Vrijgevestigde zorgaanbieders specialistische GGZ 2019 - 2020
(psychiaters)

Overeenkomst SGGZ 2019-2020(pdf)

Welke criteria hanteert De Friesland voor het aanpassen van het omzetplafond voor de BGGZ, SGGZ en/of LGGZ?

Tot uiterlijk 1 september van het lopende contractjaar, kunt u een verwachte overschrijding van het omzetplafond van het lopende contractjaar en een verzoek tot aanpassing van uw zorgkostenplafond bij ons indienen (let op: dus geen aanvragen voor eerdere jaren.

Indien u in aanmerking wilt komen voor een ophoging van het omzetplafond BGGZ, SGGZ en/of LGGZ, verwachten wij dat u het afgesproken volume gelijkmatig over het kalenderjaar waarover de afspraak geldt heeft verdeeld.

Als een verzoek tot ophoging van het omzetplafond bij ons binnen komt, kijken wij allereerst of er mogelijkheden zijn tot zorgbemiddeling. Indien er voldoende alternatieve zorgaanbieders beschikbaar zijn, bemiddelen wij onze verzekerden door naar andere zorgaanbieders en wordt uw omzetplafond BGGZ, SGGZ en/of LGGZ niet opgehoogd.

Indien er géén mogelijkheid tot bemiddelen is, beoordelen wij uw verzoek tot ophoging van het omzetplafond van het lopende jaar aan de hand van een aantal vooraf opgestelde criteria.

De belangrijkste criteria op een rij:

  • Aan de hand van de situatie rondom wachttijden en onze zorgplicht in een bepaalde regio beoordelen wij de noodzaak tot het uitbreiden van het gecontracteerd zorgaanbod van de BGGZ, SGGZ en/of LGGZ.
  • Een zorgaanbieder dient de Uniforme Productiemonitor (UPM) juist, volledig, actueel en tijdig te hebben aangeleverd, conform de afspraken in de overeenkomst.
  • Een doelmatigheidscheck vormt ook een onderdeel van het beoordelingskader.

Indien u voldoet aan de criteria gaan wij akkoord met (gedeeltelijke) toekenning van uw aanvraag voor ophoging van het omzetplafond.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor