Zorginkoopbeleid geboortezorg

De focus voor 2021 blijft integrale geboortezorg met integrale bekostiging. Daarbij is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) de standaard werkwijze binnen de geboortezorg in Nederland.

Waar zetten wij op in?

  • De Friesland streeft naar de best mogelijke kwalitatieve zorg voor zijn verzekerden en blijft daarom ook in 2021 inzetten op de transitie naar integrale geboortezorg en bijpassende financiering.
  • De Friesland verwacht dat het integraal organiseren van de geboortezorg kwaliteitswinst oplevert en budgetneutraal zal zijn. Een betere samenwerking leidt namelijk tot kwalitatief betere zorg en ontdubbeling van werkzaamheden.
  • Verder vinden we het belangrijk dat zorg is afgestemd op de behoefte van de klant en om keuzevrijheid te behouden.

Zorginkoopbeleid 2021

Graag verwijzen wij u naar ons Zorginkoopplan 2021 (pdf). Hierin vindt u de inkoopspecificaties voor monodisciplinaire geboortezorg voor 2021.

Zorginkoopbeleid voorgaande jaren

Zorginkoopplan 2020 (pdf)
Beleid Integrale geboortezorg 2020 (pdf)
Beleid Integrale geboortezorg 2019 (pdf)

Beleid integrale Geboortezorg (Igbz)

De Friesland streeft naar een zorgveld waar geboortezorg integraal geleverd wordt. Wilt u integrale geboortezorg gaan leveren met integrale bekostiging? Graag verwijzen wij u naar ons beleid voor Integrale Geboortezorg 2021 (pdf).

Bijbehorende documenten:

Aanvraagformulier integrale geboortezorg (Igbz) 2021; Vragenlijst mét bestuursverklaring (pdf)
Aanvraagformulier Toeslag Integrale Geboortezorg (pdf)

Aanvullend beleid max-max tarieven voor verloskunde en echoscopie

Graag verwijzen wij u naar ons aanvullend beleid voor max-max tarieven voor verloskunde en echoscopie (pdf). U leest in dit beleid aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de opslag in rekening te kunnen brengen.

Bijbehorende documenten:

Aanvraagformulier max-max tarief 2021 voor zorginhoudelijke innovaties (pdf)

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor