Overeenkomst Geboortezorg

Heeft u ons zorginkoopbeleid 2021 gelezen en wilt u voor 2021 een overeenkomst met ons sluiten? Hier leest u hoe dat gaat.

Samenwerking met Zilveren Kruis

De Friesland en Zilveren Kruis kopen mede namens elkaar Geboortezorg. Hierbij geldt dat zorgaanbieders gevestigd in Friesland (hoofdvestiging) gecontracteerd worden door De Friesland voor De Friesland en Zilveren Kruis verzekerden. Zorgaanbieders gevestigd buiten Friesland (hoofdvestiging) krijgen een contract aangeboden vanuit Zilveren Kruis voor verzekerden van De Friesland en Zilveren Kruis.

Overeenkomst online aanvragen

Wilt u een overeenkomst met De Friesland afsluiten?

Dit kan via ons online aanvraagformulier

Uw gegevens in Vektis bijhouden

Wij maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande bronnen. Dit doen wij om de administratieve lasten te beperken. Het is van belang dat al uw registraties in Vektis volledig en actueel zijn. Uiterste consequentie van onjuiste of onvolledige registratie kan zijn dat u geen overeenkomst kunt sluiten.

Uw overeenkomst in VECOZO zorginkoopportaal

In het zorginkoopportaal van VECOZO vindt u de overeenkomst en alle bijbehorende documenten.

Bestaande en nieuwe zorgaanbieders ontvangen een mail van VECOZO als het portaal voor hen open gaat.

Declaratieprotocollen

Om onze klanten nu en in de toekomst de beste zorg te kunnen leveren, werken we met specifieke overeenkomsten voor verloskunde, kraamzorg en echobureaus. In deze documenten leggen we vast aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen, maar ook wat u mag declareren en voor welk tarief. Overeenkomsten krijgt u schriftelijk toegestuurd.

Hier vindt u de onderdelen van de overeenkomsten die u niet schriftelijk zijn toegestuurd:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor