Thema POH-GGZ Jeugd

""

Achtergrond POH-GGZ Jeugd

Met de intreding van de nieuwe Jeugdwet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor een groot deel van de zorg voor jeugd. Huisartsen behouden in de nieuwe Jeugdwet de bevoegdheid om kinderen tot 18 jaar te verwijzen naar specialistische zorg. Huisartsen en gemeenten zijn hierdoor dichter bij elkaar komen te staan, waardoor het medische en het sociale domein elkaar meer raken. Bij huisartsen leefde de vraag over zorg die zij mogen of moeten leveren. Gemeenten kregen een direct belang bij voldoende goede psychische zorg voor jeugd in de huisartsenpraktijk, passende doorverwijzing en een goede verbinding tussen huisartsenpraktijk en omliggend veld (gebiedsteam, JGZ, onderwijs, e.a.).

(Kwaliteits)Kader POH-GGZ Jeugd

In een aantal gemeenten is een pilot gestart met een POH-GGZ Jeugd. Na succes van deze pilots zijn meerdere gemeenten aan de slag gegaan met een POH-GGZ jeugd. Om duidelijkheid en eenduidigheid aan te brengen is binnen het programma Sociaal medisch 1e lijn een Kader POH-GGZ Jeugd opgesteld. Later is door de LHV-huisartsenkring Friesland een addendum toegevoegd waarin de kwaliteitseisen van een POH-GGZ Jeugd zijn vastgesteld.

Downloads

Inventarisatie POH-GGZ Jeugd anno 2019

Verschillende gemeenten zijn gestart met de inzet van een POH-GGZ Jeugd. Op 28 maart 2019 is een bijeenkomst georganiseerd om gebruik van het Kader POH-GGZ Jeugd te inventariseren, knelpunten en lessen uit te wisselen en samen te komen tot concrete vervolgacties.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande documenten vragen, aanvullingen of ideeën? Of wilt u zelf een rol spelen bij het oplossen van deze knelpunten?

Neem dan contact met ons op

"" klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor