Sociaal medisch 1e lijn

In het programma Sociaal medisch 1e lijn werken de Friese gemeenten en De Friesland samen om de zorg efficiënt, effectief en kostenneutraal te verbeteren en om vitaliteit te vergroten. Onze focus ligt op het verbinden van het zorg- en sociaal domein.

""

Aanleiding programma

Sinds de stelselwijziging in 2015 hebben gemeenten de taak gekregen om zorg en ondersteuning dichtbij hun inwoners te organiseren. Hiermee zijn zij belangrijke partners bij het realiseren van de ambitie van De Friesland ‘Samen vitaal leven’. De Friesland zoekt verbinding met gemeenten om in co-creatie zorg efficiënt, effectief en kostenneutraal te verbeteren en vitaliteit te vergroten.

Doel programma Sociaal medisch 1e lijn

Met het programma willen we het volgende realiseren:

 • Duidelijk loket: Friese burger die zich niet kan redden valt niet tussen wal en schip.
 • Juiste aanbod: Friese burger krijgt wat voor zijn situatie nodig is zo dichtbij mogelijk geleverd.
 • Geen schotten: Friese burger wordt écht integraal bediend en ervaart geen ‘schotten’
 • Gezondheidsverschillen stagneren en zijn bij voorkeur kleiner geworden.
 • Burgers kunnen (langer) participeren in de maatschappij.
 • Zorgverzekeraar en gemeenten kunnen samen de benodigde transformatie met de stakeholders in de regio vorm geven:
 • Samenwerking op zorginkoop(beleid).
 • De juiste zorg op de juiste plaats.

Focus 2019

Voor de komende periode leggen we de focus op:

 • Regionale (casuïstiek)tafels op beleidsmatig en bestuurlijk niveau.
 • Regionale (casuïstiek)tafels op uitvoerend niveau (3 x per jaar) gecategoriseerd in Jeugd en Volwassen.
 • Actualisering van reeds uitgewerkte thema’s in eerdere jaren (in 2019 POHGGZ-Jeugd en Dementie).
 • Informatievoorziening van de inhoudelijke resultaten van het programma.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de organisatie en aanpak van het programma Sociaal medisch 1e lijn?

Download het overzicht van de organisatie programma Sociaal Medische 1e lijn (pdf)

"" klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
558.000 klanten gingen u voor