Polisvoorwaarden basisverzekering 2021

Hier vindt u de verzekeringsvoorwaarden die horen bij de basisverzekeringen in 2021 van De Friesland.

In de verzekeringsvoorwaarden kunt u opzoeken welke zorg wordt vergoed in de basisverzekeringen. Naast de polisvoorwaarden vindt u hier de reglementen Hulpmiddelenzorg en pgb Verpleging en Verzorging. Ook de zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera kunt u hier downloaden.

Voorwaarden basisverzekeringen 2021

Polisvoorwaarden Alles Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis 2021 (pdf)
Download de volledige verzekeringsvoorwaarden voor 2021 van onze basisverzekeringen.

Reglementen 2021

Reglement Hulpmiddelenzorg 2021 (pdf)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorgd en de Zelf Bewust Polis van 2021 van De Friesland.

Reglement Farmaceutische Zorg 2021 (pdf)
Bijlage bij de verzekeringsvoorwaarden voor de Alles Verzorg en de Zelf Bewust Polis van 2021 De Friesland

Reglement pgb Verpleging & Verzorging 2021 (pdf)
Reglement pgb Verpleging & Verzorging behorend bij de Alles Verzorgd en Zelf Bewust Polis.

Techniek en materiaalkosten 2021 (pdf)
Een overzicht van onze maximale tarieven voor techniek- en materiaalkosten bij een volledig boven- of onderprothese

Lijst gespecialiseerde geneesmiddelen 2021 (pdf)
Een overzicht van specialistische geneesmiddelen die alleen vergoed worden als ze in of door het ziekenhuis afgegeven worden. 

Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera
Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera

Vergoedingenoverzichten 2021

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Alles Verzorgd Polis en aanvullende verzekeringen 2021 (pdf)
Een overzicht van de vergoedingen in 2021 van de basisverzekering Alles Verzorg Polis en aanvullende verzekeringen die bij de Alles Verzorg Polis.

Vergoedingenoverzicht basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende verzekeringen 2021 (pdf)
Een overzicht van de vergoedingen in 2021 van de basisverzekering Zelf Bewust Polis en aanvullende verzekeringen die bij de Zelf Bewust Polis horen.

Wijzigingenbrochures 2021

Wijzigingsoverzicht pgb verpleging en verzorging 2021 (pdf)
Een overzicht van de veranderingen in persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Brochure met belangrijkste wijzigingen in basisverzekeringen en aanvullende (tand)verzekeringen (pdf)
Overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en aanvullende (tand)verzekeringen per 1 januari 2021.

Brochure met wijzigingen van de basisverzekering en de aanvullende verzekering Frieso (pdf)
Een overzicht van de wijzigingen in de basisverzekering en de AV Frieso per 1 januari 2021.

Zorgverzekeringskaarten 2021

Op de zorgverzekeringskaarten leest u wat een polis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van die verzekering, het is daarom niet volledig.

Basis zorgverzekeringen

Zorgverzekeringskaart Alles Verzorgd Polis
Zorgverzekeringskaart Zelf Bewust Polis 

Voorwaarden aanvullende verzekering en tandartsverzekering

Bekijk de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen en de voorwaarden van de tandartsverzekeringen.

Voorwaarden 2020

U heeft de voorwaarden van 2020 nodig? Bekijk de voorwaarden van 2020.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor