Zorgverzekeraars bieden zorgaanbieders steunpakket

Update: 06.04.2020
De Friesland gaat samen met alle andere zorgverzekeraars zorgaanbieders financieel compenseren voor inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapati├źnten, krijgen een maandelijkse continu├»teitsbijdrage. Zo compenseren we zorgaanbieders voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen die zorgaanbieders onder meer vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten.

Zorgverzekeraars: ‘Wij doen er samen alles aan om zorgaanbieders overeind te houden’

Met het steunpakket dat we samen met alle zorgverzekeraars zondag 5 april presenteerden, zorgen we ervoor we dat zorgaanbieders onze verzekerden ook na de coronacrisis zorg kunnen leveren. Alle zorgverzekeraars gaan in de komende maanden samen miljarden euro’s uitkeren om zorgaanbieders overeind te houden. Verschillend per sector krijgen zorgaanbieders 60 tot 85 procent van hun normale omzet als continuïteitsbijdrage. Zo nodig worden die bijdragen al vooruitbetaald.

Nadere informatie over het steunpakket volgt

Over de precieze procedure bij de continuïteitsbijdrage en over een afzonderlijke regeling waarmee extra kosten die veroorzaakt worden door de coronacrisis kunnen worden gedeclareerd, wordt u later geïnformeerd. Samen met een groot aantal partijen zijn wij hard aan het werk om zorgaanbieders die dat nodig hebben financiële zekerheid te kunnen bieden. Dat is met oog voor een goede en zorgvuldige uitvoering niet altijd eenvoudig en kost daarom tijd. U kunt er op vertrouwen dat wij ons maximaal inzetten om een en ander zo snel en zo goed mogelijk te regelen. Dat geldt ook voor de partijen die we daarbij nodig hebben. Wij zijn die partijen, waaronder VECOZO en Vektis, toezichthouders en overheid, zeer erkentelijk voor hun inzet en bereidwilligheid om met ons samen te werken.

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland is de brief te lezen die vandaag over het steunpakket aan de brancheorganisaties is verstuurd.

Wij wensen u alle zorgverlener heel veel sterkte in deze moeilijke tijd

Informatie vanuit ZN

Volg de laatste berichtgeving vanuit Zorgverzekeraars Nederland omtrent het coronavirus.

Informatie vanuit het NZa

NZa  heeft speciaal een pagina voor algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus.