Zorgaanbieders kunnen maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen

Update | 04.05.2020

Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars. Dit compenseert het overgrote deel van de omzetdaling door de coronacrisis en gaat verder dan de dekking van loonkosten in de rijksregelingen. Zorgaanbieders kunnen daardoor hun doorlopende kosten betalen, zij hoeven de bijdrage niet terug te betalen. Deze regeling is bedoeld voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan tien miljoen euro.

Enorme waardering

De Friesland heeft enorme waardering voor zorgaanbieders zoals bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en kraamverzorgenden die zich dagelijks inspannen voor verzekerden. We willen hen en andere zorgaanbieders helpen de coronacrisis goed door te komen en hebben daarom besloten om de door corona misgelopen omzet te vergoeden. De Friesland en andere zorgverzekeraars vinden het verantwoord om met collectief opgebracht premiegeld een goede regeling voor zorgaanbieders te treffen en zo te garanderen dat verzekerden ook ná de crisis weer terecht kunnen bij zorgaanbieders
Een groot deel van de betrokken zorgaanbieders heeft de afgelopen weken geen of minder zorgkosten kunnen declareren bij de zorgverzekeraars, terwijl hun kosten wel doorlopen. De Friesland heeft daarom samen met andere zorgverzekeraars afgesproken ter overbrugging een bijdrage te leveren aan de doorlopende kosten. Het gaat dan om personeelskosten (zoals de Rijksoverheid dat voor andere ondernemers regelt bij de NOW-regeling), maar ook om huur, afschrijvingen en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

Lees meer over de regeling op de site van Zorgverzekeraars Nederland.

Informatie vanuit ZN

Volg de laatste berichtgeving vanuit Zorgverzekeraars Nederland omtrent het coronavirus.

Informatie vanuit het NZa

NZa  heeft speciaal een pagina voor algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus.

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor