Samenwerking thuiszorg in Friese 'coronaroutes'

Update: 06.04.2020

Thuiszorgorganisaties in Fryslân hebben de handen ineengeslagen en trekken samen op in de verzorging en verpleging van cliënten bij wie het coronavirus (of een verdenking daarvan) is vastgesteld. Deze cliënten worden in speciale, zogeheten coronaroutes beschermd verpleegd door een vast team van zorgprofessionals.

Het doel van de coronaroutes is dat elke thuiswonende coronacliënt in Fryslân verzorgd kan worden door deze organisatie-overstijgende thuiszorgteams. Hiermee worden de ziekenhuizen ontlast en vertragen we verspreiding van het coronavirus.

Samen de kans op verdere verspreiding verkleinen

 In samenwerking met De Friesland en het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) de drie regioaanbieders Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland en KwadrantGroep worden thuiswonende cliënten bij wie het coronavirus of een verdenking daarvan is vastgesteld in aparte routes verpleegd. Als de capaciteit het toelaat worden de cliënten opgenomen in een coronaroute. De thuiszorgprofessionals in deze route werken volgens de landelijke richtlijnen voor beschermd verplegen, dus met persoonlijke beschermingsmiddelen. Zij werken alleen in de coronaroutes en komen niet bij andere cliënten over de vloer.

Vermindering van zorg nog niet aan de orde

Landelijke belangenorganisaties maken zich er zorgen over dat cliënten zonder corona in de thuiszorg minder zorg krijgen. Op dit moment is dat in Fryslân niet aan de orde. De zorgorganisaties doen er alles aan om de zorg door te laten gaan zoals de cliënten gewend zijn. De zorg wordt veilig en volgens de richtlijnen van RIVM geleverd. Afzeggen van zorg door cliënten uit angst voor besmetting, is dan ook niet nodig.

Coronaroute voor alle zorgaanbieders beschikbaar

Verschillende aanbieders van thuiszorg hebben aangegeven graag te willen samenwerken in de opgezette coronaroutes. De andere aanbieders van thuiszorg kunnen zich aansluiten bij deze gezamenlijke aanpak. Op deze manier worden alle thuiswonende cliënten met het coronavirus in Fryslân veilig verpleegd en kunnen we deze bijzondere zorg gezamenlijk leveren.

Alle vormen van thuiszorg zijn mogelijk

 De zorgverleners van de coronaroute richten zich alleen op de meest noodzakelijke verzorging en verpleging. De teams kunnen alle zorg bieden die in de thuissituatie nodig is: van ADL tot intensieve en hoog complexe thuiszorg of palliatief terminale thuiszorg.

Informatie vanuit ZN

Volg de laatste berichtgeving vanuit Zorgverzekeraars Nederland omtrent het coronavirus.

Informatie vanuit het NZa

NZa  heeft speciaal een pagina voor algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus.