De Friesland bedankt alle zorgaanbieders

Update | 19.03.2020
Alle medewerkers in de zorg zetten alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg zorg krijgt. Ziekenhuizen, huisartsen, laboratoria, en veel andere zorgorganisaties hebben met deze pandemie hun handen vol aan het verlenen van goede zorg. De Friesland heeft enorme waardering voor de inzet en flexibiliteit van zorgaanbieders en helpt waar dat op dit moment nodig is.

De Friesland neemt haar rol

Als grootste zorgverzekeraar in Friesland stemmen wij met meer zorgaanbieders en de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ) af wat op dit moment nodig is en waar wij kunnen helpen. Ons doel daarbij is om zorgorganisaties en zorgprofessionals optimaal te faciliteren in het belangrijke werk dat zij doen. Bijvoorbeeld met betrekking tot meer capaciteit, beschikbaarheid van hulpmiddelen of faciliteiten en eventuele financiële knelpunten.

Alle zorgverzekeraars werken samen

Onze brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een beknopt overzicht van verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg gestuurd. Daarin wordt aangegeven wat zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen (gaan) doen. Ons mede doel is te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met financiële onzekerheid van bureaucratie.

Informatie vanuit ZN

Volg de laatste berichtgeving vanuit Zorgverzekeraars Nederland omtrent het coronavirus.

Informatie vanuit het NZa

NZa  heeft speciaal een pagina voor algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus.