Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar
Vergoeding 2021

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut voor een behandeling? De Friesland heeft een vergoeding voor fysio- en oefentherapie vanaf de aanvullende verzekering Opstap. Fysiotherapie is een behandelmethode voor lichamelijke klachten zoals aan uw spieren, gewrichten en banden.

Bekijk de vergoedingen van 2022
Log in met DigiD
Log in en bekijk welke vergoeding en voorwaarden voor u gelden.

Vergoeding en voorwaarden

Kies uw pakket en bekijk de vergoedingen en voorwaarden die bij uw pakket horen.

Vergoeding en voorwaarden

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar wordt niet vergoed vanuit de Basisverzekering

Vergoeding en voorwaarden

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar wordt niet vergoed vanuit de AV Instap

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding
AV Opstap max. 6 behandelingen per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

De vergoeding is voor mensen die

 • 18 jaar of ouder zijn en
 • geen chronische indicatie hebben

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

Wij vergoeden geen zorg die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk (omdat deze bijvoorbeeld niet bewezen effectief is) of niet doelmatig is. Hierbij volgen wij de standpunten van het Zorginstituut Nederland. Op grond hiervan vergoeden wij bijvoorbeeld:

  • geen behandelingen bij artrose van heup en/of knie en bij COPD vanaf stadium II Gold nadat u het maximumaantal behandelingen vanuit deals aanvulling op de basisverzekering heeft bereikt;
  • indien nodig maximaal 9 behandelingen bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen), nadat u 37 behandelingen vanuit de basisverzekering heeft gehad.

Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

U krijgt maximaal 1 behandeling per dag vergoed

Screening, intake en onderzoek mogen op dezelfde dag plaatsvinden en tellen als 1 behandeling. Wordt u direct ook behandeld? Dan telt de behandeling apart mee.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is. 

Waar kunt u terecht?

 • een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)
 • een fysiotherapiepraktijk ingeschreven in het register van het Keurmerk Fysiotherapie (te vinden via www.keurmerkfysiotherapie.nl)
 • een oefentherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde deelregister  van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Vergoeding en voorwaarden

Opbouw vergoeding

Basisverzekering geen vergoeding
AV Doorstap max. 9 behandelingen per kalenderjaar
Eigen risico U betaalt geen eigen risico

De vergoeding is voor mensen die

 • 18 jaar of ouder zijn en
 • geen chronische indicatie hebben

Wanneer heeft u geen recht op vergoeding?

Wij vergoeden geen zorg die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk (omdat deze bijvoorbeeld niet bewezen effectief is) of niet doelmatig is. Hierbij volgen wij de standpunten van het Zorginstituut Nederland. Op grond hiervan vergoeden wij bijvoorbeeld:

  • geen behandelingen bij artrose van heup en/of knie en bij COPD vanaf stadium II Gold nadat u het maximumaantal behandelingen vanuit deals aanvulling op de basisverzekering heeft bereikt;
  • indien nodig maximaal 9 behandelingen bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen), nadat u 37 behandelingen vanuit de basisverzekering heeft gehad.

Voor fysiotherapie en oefentherapie is er geen vergoeding voor een behandeling die uitsluitend bedoeld is om de conditie door middel van training te bevorderen

U heeft geen verwijzing nodig

U kunt de fysiotherapeut of oefentherapeut zonder verwijzing bezoeken.

U krijgt maximaal 1 behandeling per dag vergoed

Screening, intake en onderzoek mogen op dezelfde dag plaatsvinden en tellen als 1 behandeling. Wordt u direct ook behandeld? Dan telt de behandeling apart mee.

Toestemming bij meer behandelingen per dag

Heeft u meerdere behandelingen fysiotherapie of oefentherapie of meerdere behandelaren daarvoor op één dag nodig? Dan heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Uit een verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, physician assistant, verpleegkundig specialist of medisch specialist  moet blijken dat daar een medische noodzaak voor is. 

Waar kunt u terecht?

 • een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL)
 • een fysiotherapiepraktijk ingeschreven in het register van het Keurmerk Fysiotherapie (te vinden via www.keurmerkfysiotherapie.nl)
 • een oefentherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Ontvangt u verbijzonderde fysio- of oefentherapeutische zorg?

Dan vergoeden wij de extra kosten alleen als de therapeut voor die specifieke zorg ingeschreven staat in het daarvoor bestemde deelregister  van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL), de stichting keurmerk Fysiotherapie of in het Subspecialisatie register van de Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Onder verbijzonderde fysio- en oefentherapeutische zorg verstaan wij:

 • bekkenfysio- en oefentherapie
 • manuele therapie
 • oedeemtherapie
 • geriatrie fysio- en oefentherapie

Aandachtspunten bij vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

 • Als u gebruikmaakt van een gecontracteerde zorgaanbieder worden de kosten volledig vergoed.
 • Als u in de basisverzekering gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kunt u in uw voorwaarden van de basisverzekering nalezen op welke vergoeding u recht heeft.
 • De vergoeding voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering bij een niet gecontracteerde zorgverlener is maximaal 75% van het door De Friesland gemiddeld gecontracteerde tarief.
 • Zowel de screening als de intake tellen voor de vergoeding als een volledige behandeling.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor