Resultaten

De komende jaren houden we de ontwikkelingen binnen het programma Vitale Regio Fryslân bij, zodat we inzicht krijgen in wat de interventies de Friese inwoners opleveren. Er zijn drie onderzoekslijnen benoemd in het programma:
  1. Effectmeting van de toegepaste interventies op kwaliteit van leven, gezondheid en leefstijlkenmerken
    Binnen de pilots wordt door monitoring inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op de ervaren kwaliteit van leven (waaronder ook financiële gezondheid)/gezondheid en leefstijlkenmerken.
  2. Effecten op zorgconsumptie en zelfredzaamheid
    Binnen de Zvw, Wlz, Wmo en het sociaal domein vindt een resultaatmeting plaats door inzichtelijk te maken of de kosten op de Zvw, Wlz en Wmo dalen/verschuiven door de toenemende gezondheid en zelfredzaamheid van de populatie.
  3. Effecten van het proces op afstemming en integrale inzet
    Betere afstemming vanuit diverse organisaties leidt tot een gerichte en integrale inzet die goed aansluit bij de situatie in de wijk en wensen van burgers.

Momenteel zijn er acht Friese gemeenten gestart met hun pilots. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot en neemt de wet persoonsgegevens en privacy in acht. De effecten worden bijgehouden en is niet herleidbaar tot individuele personen. In de loop van 2020 worden de eerste resultaten verwacht.

Terug naar overzichtspagina Vitale Regio Fryslân

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor