Project Weststellingwerf

Het bevorderen van de gezondheid en het gezonde gedrag van de inwoners in Noordwolde. 

Wat houdt het project in?

De gemeente Weststellingwerf zet met het project Vitale Regio Noordwolde in op het bevorderen van de gezondheid en het gezonde gedrag van de inwoners in Noordwolde. Dit doet Weststellingwerf enerzijds door het bevorderen van de samenhang en samenwerking in het aanbod op het gebied van preventie. Bijvoorbeeld door

  • het vergroten van de kennis op het gebied van preventie bij zorg- en hulpverleners
  • het opzetten van een wandelproject samen met verschillende hulpverleners

Anderzijds zet Weststellingwerf in op preventieactiviteiten op het gebied van gezonde voeding en verslaving. Samen met inwoners, hulp- en zorgverleners en andere betrokkenen worden initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd die bijdragen aan een blijvend, gezond opgroei- en opvoedklimaat in Noordwolde. Voorbeelden zijn

  • het aanbieden van gezonde kookworkshops
  • het beschikbaar stellen van stopcoaches aan inwoners, om mensen te helpen bij het stoppen met roken. Benieuwd wat een stopcoach voor jou kan betekenen? Bekijk hierboven de video.

Hoe en wat is het doel?

Het doel van het project Vitale Regio Noordwolde is dat er een gezond opgroei- en opvoedklimaat is in Noordwolde die de gezondheid en gezond gedrag van haar inwoners bevordert. Met als resultaat dat de zorgvraag en het medicijngebruik afneemt.

Vitale Regio Noordwolde is onderdeel van het overkoepelende project Bestemming Noordwolde. Met dit project werkt de gemeente, in nauwe samenwerking met partners en inwoners van Noordwolde, aan de verbetering van de fysieke en sociale leefbaarheid in het dorp. Dit wordt onder andere gedaan door in te zetten op projecten op het gebied van

  • participatie
  • gezondheid
  • sociale cohesie

Ook voor andere gemeenten?

Alle kennis en ervaring die de gemeente binnen deze pilot opdoet, wordt gedeeld met andere Friese gemeenten. Zo kunnen andere gemeenten de kennis en ervaringen van gemeente Weststellingwerf inzetten binnen hun eigen gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot en neemt de wet persoonsgegevens en privacy in acht. 

Terug naar Projecten gemeenten

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor