Gemeente Tytsjerksteradiel

Gecombineerde leefstijlinterventie.

Wat houdt het project in?

De Gemeente Tytsjerksteradiel wil samen met lokale partners ervaring opdoen rondom het uitvoeren van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). De GLI is een interventie waarbij gemotiveerde deelnemers een programma volgen waarin zij begeleid en gestimuleerd worden op het gebied van

  • voeding
  • beweging
  • gedragsverandering

De GLI kan ingezet worden bij mensen met overgewicht en obesitas. Daarbij kunnen bepaalde aandoeningen die met bijvoorbeeld overgewicht samenhangen mogelijk worden voorkomen.

Hoe en wat is het doel?

Vanuit de gemeente ligt de focus binnen deze GLI-pilot op communicatie en afstemming van het beweegaanbod op de GLI. Bekend is dat mensen met een lager opleidingsniveau en lager inkomen overgewicht relatief vaak een probleem is. Daarnaast is deze doelgroep moeilijk te bereiken.De pilot zal zich specifiek gaan richten op deze groep.

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan laaggeletterdheid oftewel mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.

Ook voor andere gemeenten?

Alle kennis en ervaring die de gemeente binnen deze pilot opdoet, wordt gedeeld met andere Friese gemeenten. Zo kunnen andere gemeenten de kennis en ervaringen rond GLI inzetten binnen hun eigen gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot en neemt de wet persoonsgegevens en privacy in acht.

Terug naar Projecten gemeenten

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor