Project Ooststellingwerf

Contextuele aanpak Laaggeletterdheid gezondheidscentrum Oosterwolde zorgvragen.

Wat houdt het project in?

Binnen Gemeente Ooststellingwerf zijn er relatief veel mensen laaggeletterd. Zij kunnen moeilijk(er) informatie begrijpen omdat ze niet goed kunnen lezen of schrijven. Organisaties binnen het gezondheidscentrum Oosterwolde gaan er samen voor zorgen dat iedereen die informatie krijgt, deze kan begrijpen en toepassen.

Hoe en wat is het doel?

De ambitie is dat inwoners vanaf 2020 bij het Gezondheidscentrum makkelijk(er) informatie krijgen, begrijpen, beoordelen en toepassen. We verbeteren de aansluiting van de wijze waarop zorg wordt aangeboden en hoe daarbij wordt gecommuniceerd. De dienstverlening richting laaggeletterde patiënten en/of cliënten wordt geoptimaliseerd, zodat zij in staat zijn gezondere keuzes te maken.

Ook voor andere gemeenten?

Alle kennis en ervaring die de gemeente binnen deze pilot opdoet, wordt gedeeld met andere Friese gemeenten. Zo kunnen andere gemeenten de kennis en ervaring rond informatieverwerking door mensen met een laaggeletterdheid inzetten binnen hun eigen gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot en neemt de wet persoonsgegevens en privacy in acht.

Meer informatie

Omrop Fryslân heeft in februari 2019 twee video’s gemaakt over dit project in gemeente Ooststellingwerf. 

Terug naar Projecten gemeenten

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.0 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor