Project Leeuwarden

Dagbesteding voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat houdt het project in?

In de wijk Bilgaard van gemeente Leeuwarden loopt sinds 2019 een pilot waarin zij een dagbesteding voor ouderen organiseert. Het gaat om een inloop specifiek voor ouderen vanaf 50 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid. Tot op heden was er geen passende vorm van dagbesteding voor deze groep.

Wat is het doel?

Door een laagdrempelige dagbesteding aan te bieden, wordt de zelfredzaamheid en sociale weerbaarheid van deze groep ouderen vergroot. Voor deze mensen is de kans groter dat ze (langer) thuis kunnen blijven wonen en dat hun zorgvraag stabiel is of zelfs vermindert.

Ook voor andere gemeenten?

Alle kennis en ervaring die de gemeente binnen deze pilot opdoet, wordt gedeeld met andere Friese gemeenten. Zo kunnen andere gemeenten een soortgelijke dagbesteding voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid implementeren binnen hun eigen gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pilot en neemt de wet persoonsgegevens en privacy in acht.

Terug naar Projecten gemeenten

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
607.300 klanten gingen u voor