Structuur programma

In het programma wordt gewerkt met lokale pilots en met provinciale, programmabrede ‘werkstromen’. Er is een kernteam waarin de trekkers van de werkstromen en een vertegenwoordiging van gemeenten zitten. Het kernteam bewaakt de verbinding tussen de lokale aanpak en de werkstromen, en bereidt besluitvorming door de stuurgroep voor.

De stuurgroep bestaat uit bestuurlijk en management verantwoordelijken van gemeenten, De Friesland en GGD. De stuurgroep neemt besluiten over de hoofdlijnen van het programma en de begroting. GGD Fryslân is voorzitter van de stuurgroep. Naast de kerngroep en stuurgroep zijn er werkstromen: financiën, communicatie, onderzoek en kennisdeling.

Rollen en taakverdeling

De pilotgemeenten kiezen samen met De Friesland en GGD Fryslân op basis van gezamenlijke analyse een locatie, doel en doelgroep voor interventie/aanpak.

Pilotgemeenten

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de pilots. 

De Friesland

De Friesland heeft eigen financiële middelen ingebracht en investeert in menskracht op provinciaal en lokaal niveau.

GGD Fryslân

De GGD levert menskracht op provinciaal en lokaal niveau en zet de Academische Werkplaats in ten behoeve van onderzoek.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor