Aanleiding en organisatie

GGD Fryslân, De Friesland en de Friese gemeenten zetten zich gezamenlijk in voor preventie. Investeren in preventie is steeds belangrijker geworden. Dit komt onder meer door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en de druk hiervan op de verzorgingsstaat.
Figuur 1 schematische weergave doelgroepen en preventiemaatregelen, wetten en verantwoordelijke opdrachtgevers

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben belang bij het gezond houden van burgers en voorkomen van (zwaardere) zorg- en hulpvragen. Door samen te investeren in preventie, vroegsignalering en gezondheidsbevordering kan de inzet van zwaardere vormen van zorg verminderd worden. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben daarbij wel ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor preventie.

De taken van gemeenten

Gemeenten hebben vooral een taak bij preventie voor alle inwoners en preventie gericht op specifieke risicogroepen (Wet Publieke Gezondheid, Wet Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet).

De taken van zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hebben een taak en rol bij preventie gericht op individuen (Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg). De uitdaging van Vitale Regio Fryslân is dat “dichtbij de burger”, dus op wijk- of dorpsniveau een preventieaanpak tot stand komt. Hiervoor worden lokale pilots ingericht, waarbij gemeenten, De Friesland en GGD Fryslân samenwerken. Ook is er samenwerking met diverse betrokkenen, waaronder zorgaanbieders, gebiedsteams, vrijwilligers en inwoners.

Terug naar programma organisatie

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor