Programmaorganisatie Vitale Regio Fryslân

GGD Fryslân, De Friesland en de Friese gemeenten hebben belang bij het gezond houden van burgers en voorkomen van (zwaardere) zorg- en hulpvragen. Door samen te investeren in preventie, vroegsignalering en gezondheidsbevordering kan de inzet van zwaardere vormen van zorg verminderd worden. Zorgverzekeraars en gemeenten hebben daarbij wel ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor preventie.

Meer over aanleiding en organisatie

Aanleiding en organisatie

GGD Fryslân, De Friesland en de Friese gemeenten voelen zich samen verantwoordelijk om te investeren in preventie.

Meer over financiering

Financiering programma

Programma Vitale Regio Fryslân wordt grotendeels gefinancierd door Stichting Achmea Gezondheidszorg en Stichting De Friesland.

Meer over structuur programma

Structuur programma

Binnen het programma zijn verschillende werkstromen, rollen en verantwoordelijkheden.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via:

Independer score 8.1 klantwaardering op Independer
8.2 in de KlantenMonitor Zorgverzekering
550.450 klanten gingen u voor