Doorgaan naar hoofdinhoud

Betrokken klanten gezocht

Bij De Friesland werken we voor u als verzekerde. Of het nu gaat om vitaliteit of om zorg. Om dat goed te kunnen doen hebben we de mening van onze verzekerden nodig. Van u dus. Daarom hebben we een verzekerdenraad die regelmatig met de directie in gesprek gaat over uiteenlopende onderwerpen. Deze raad bestaat uit 15 verzekerden. Bent u bij ons verzekerd? Bent u geïnteresseerd in de zorg en alles rond een vitaal leven? Geef u dan op voor onze
verzekerdenraad..

Kandidaten gezocht

Heeft u affiniteit met zorgverzekeringen, vitaal leven en belangstelling voor de zorg in het algemeen? Wilt u meedenken en meepraten in onze Verzekerdenraad? Wij zoeken kandidaten die aantoonbaar kennis van, ervaring in en/of affiniteit hebben met één of meerdere van onderstaande aandachtsgebieden:

 • de zorgsector en de uitvoering van wet en regelgeving (zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg);
 • de zorgverzekeringswereld (dienstverlening, marketing en financieel);
 • sociaal-maatschappelijk en organisatorisch gebied;
 • de markt waarin de organisatie opereert.

Een lid van de verzekerdenraad heeft een eigen mening en is integer, onafhankelijk, analytisch en bewust van zijn/haar omgeving. Een lid van de verzekerdenraad kan goed luisteren, leert snel in nieuwe situaties en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Voor hun werkzaamheden ontvangen leden van de Verzekerdenraad een adequate onkostenvergoeding.

Interesse? 

Wilt u zich kandidaat stellen voor de Verzekerdenraad? Stuur dan voor 1 februari het formulier en uw CV naar ons op. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar Verzekerdenraad@defriesland.nl.

Wat is de Verzekerdenraad?

In de verzekerdenraad zitten 15 verzekerden die een aantal maal per jaar met de directie in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen. De verzekerdenraad geeft hiermee vorm aan het in de Zorgverzekeringswet neergelegde uitgangspunt over invloed van verzekerden op het beleid van de zorgverzekeraar.
De verzekerdenraad wil een afspiegeling zijn van het klantenbestand. Dat betekent een afspiegeling in geslacht, leeftijd en regionaliteit. Complementariteit, onafhankelijkheid en met name ook diversiteit in samenstelling zijn voorwaarden voor een goede taakvervulling door de verzekerdenraad. Benoeming in de verzekerdenraad vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om nog eens met vier jaar te verlengen.

Wie zijn de Verzekerdenraad

Een lid van de verzekerdenraad:

 • is klant van De Friesland Zorgverzekeraar;
 • is betrokken bij wat er leeft bij de klanten, kent de (lokale) maatschappelijke ontwikkelingen en benut deze kennis effectief in zijn/haar rol als verzekerdenraadslid; 
 • zoekt de interactie met zijn achterban en is makkelijk aanspreekbaar voor leden en hun omgeving;
 • investeert tijd in vergaderingen, en eventuele deeloverleggen;
 • is een volwaardig gesprekspartner voor bestuur en management van de organisatie;
 • kan afstand nemen van zijn/haar persoonlijke situatie, zaken in een breder perspectief bekijken en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van de organisatie en haar klanten;
 • draagt bij aan een gezamenlijk resultaat en deelt informatie en kennis.

Wat zijn de taken van de Verzekerdenraad

De taken van de verzekerdenraad zijn:

 • het vervullen van een antennefunctie: het doorgeven van signalen aan de directie;
 • het vervullen van een klankbord- en adviesfunctie;
 • het bewaken van de uitvoering van de visie en volgen van het ingezette beleid;
 • het bewaken van de besteding van de premiegelden.

De Friesland Zorgverzekeraar

Onze visie is dat wij geloven dat mensen elkaar willen helpen vitaal te leven. Wij zijn er van overtuigd dat investeren in gezondheid nodig is om de zorg en kwaliteit van leven voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit kan alleen samen met onze leden, onze partners en door inzet van innovaties en technologieën. Onze missie is: Samen Vitaal Leven. De Friesland vormt een ‘mienskip’, een sociaal en digitaal netwerk dat mensen verbindt, vitaliteit versterkt en zorg verbetert.


Heeft u een vraag?

600.000 klanten

De Friesland heeft 600.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.