Doorgaan naar hoofdinhoud

Gedragscodes

In 2011 is de gedragscode voor verzekeraars van kracht geworden. In deze gedragscode zijn eisen opgenomen voor goed ondernemingsbestuur. 
Download de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars

Belang van consumenten waarborgen 

Deze eisen worden ook wel governance principes genoemd. Deze principes hebben tot doel het belang van consumenten te waarborgen en bij te dragen aan het vergroten van het vertrouwen in verzekeraars.

Zorgvuldige uitvoering functie 

Op grond van de gedragscode voor Verzekeraars, dient ieder lid van de Raad van Bestuur een moreel ethische verklaring te ondertekenen. Hierin wordt verklaard dat de functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier wordt uitgevoerd met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen.

Moreel ethische verklaring van De Friesland 

Steven Hofenk van de Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar heeft de moreel ethische verklaring ondertekend. 
Moreel Ethische verklaring Steven Hofenk (pdf)

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.