Doorgaan naar hoofdinhoud

45 miljoen terug aan verzekerden

 

De Friesland geeft 45 miljoen van resultaat terug aan verzekerden

De Friesland sluit het boekjaar van 2014 af met een netto resultaat van 50 miljoen (2013: 34 miljoen). Een deel van het bruto resultaat (45 miljoen) is in november 2014 teruggegeven aan de verzekerden om de zorgpremie voor 2015 stabiel te houden.

Het netto resultaat is dit jaar hoger uitgevallen dan vorig jaar. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • Het resultaat uit beleggingen was 27 miljoen (2013: 14 miljoen). Dit komt door de positieve ontwikkelingen op de financiële markten en de wijze waarop wij daarin hebben belegd.
  • Over voorgaande jaren heeft De Friesland verschillende meevallers (2014: 62 miljoen) gehad. De nagekomen zorgkosten over voorgaande jaren zijn lager dan ingeschat en de afwikkeling van de bijdragen uit het zorgvereveningsfonds zijn positief uitgevallen. Dit noemen we de incidentele oorzaken.

Nieuwe Europese solvabiliteitseisen

Het resterende deel van het bruto resultaat voegen we toe aan onze reserves. Zo bereiden we ons voor op de nieuwe Europese solvabiliteitseisen. Alle zorgverzekeraars moeten vanaf 1 januari 2016 aan deze nieuwe eisen voldoen. Met de reserves spelen we ook in op de overgang van langdurige zorg uit de AWBZ naar de basisverzekering. De solvabiliteit van De Friesland is onder de huidige regelgeving 276%, met de nieuwe Europese solvabiliteitseisen is dit 156%. Dit betekent dat De Friesland een solide financiële partner is voor zijn stakeholders en klanten.


Download de jaarcijfers van 2014 met toelichting bij het sjabloon van VWS.

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.