De Friesland werkt mee aan de ontwikkeling van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Iedereen kan straks zijn of haar eigen gezondheidsgegevens beheren, waardoor de zorg en de gezondheid verbetert. Dat is het streven van PGO Netwerk Noord. De Friesland is een van de initiatiefnemers en heeft een belangrijke rol gehad in de totstandkoming van het programma.

Wat is een PGO?

Een PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) is een website of app, waarin zowel gezonde burgers als patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen bijhouden en hiermee aan de slag kunnen. Burgers hebben zo de eigen regie op hun gezondheidsgegevens.

PGO’s zijn volop in ontwikkeling. Als een PGO gekoppeld wordt aan de systemen van zorgaanbieders, ontstaan vele kansen om de huidige uitdagingen in de zorg (vastlopen door vergrijzing; enorme groei van de zorgvraag en oplopende tekorten in het zorgaanbod) het hoofd te bieden en tegelijkertijd vele kansen voor het bedrijfsleven om hiervoor nieuwe oplossingen en diensten te ontwikkelen.

De regie ligt volledig bij jou als gebruiker

Een PGO bundelt alle medische gegevens op 1 plek. Een PGO maakt het mogelijk dat je jouw eigen gezondheidsdata, zoals gemeten bloeddruk, hartslag of sportprestaties, kunt koppelen aan die van professionals, zoals ziekenhuizen en huisartsen. Je beschikt over alle data en bepaalt welke zorgverlener jouw gegevens mag inzien. Bijvoorbeeld of je fysiotherapeut mag zien wat je huisarts voorschrijft. Of dat een vervangend arts je medicijngebruik en uitslagen mag bekijken.

Programma PGO Netwerk Noord

Het Programma PGO Netwerk Noord verbindt de noordelijke uitdagingen op het vlak van zorg en economie en biedt een vliegwiel voor zorginnovatie. Door het realiseren van een open (en veilige) infrastructuur waarop PGO’s en zorgaanbieders met hun systemen aansluiten en waarmee vervolgens veranderprojecten in de zorg worden gerealiseerd. Het programma is enerzijds gericht op verandering van zorg, preventie en vitaliteit en anderzijds op het creëren van groeikansen voor PGO-diensten en dus economische spin-off voor het MKB in Noord-Nederland. Hiermee zorgt het programma voor beter en meer betaalbare zorg, preventie en vitaliteit en is het programma goed voor de economie.

Bekijk meer informatie over het programma

Unieke samenwerking en open voor nieuwe partijen

Het programma wordt gerealiseerd door een unieke samenwerking van MKB’ers, zorgaanbieders, patiëntvertegenwoordigers en Zorgbelang, grote bedrijven, een zorgverzekeraar, een investerings- en ontwikkelingsmaatschappij en kennisinstellingen. Daarnaast is er brede steun vanuit de overheid (provincies en gemeenten).
De kerngroep van het PGO Netwerk Noord wordt gevormd door:

  • De Friesland
  • stichting GERRIT
  • Philips
  • Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)
  • Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân (KNOF)
  • Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM)

Het netwerk richt zich in eerste instantie op het noorden van Nederland, maar alle opgebouwde kennis en ervaring komt ook landelijk beschikbaar. Dit consortium staat open voor verdere samenwerking met nieuwe partijen.

Aftrap programma en verstrekking subsidie

Tijdens de kick off van het programma PGO Netwerk Noord op 23 oktober 2020 is het officiële startschot gegeven voor een meerjarig samenwerkingsverband, gericht op de ontwikkeling van PGO diensten en producten. Het programma wordt ondersteund met een subsidie van 4 miljoen euro. Tijdens de kick off hebben Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Ministerie van Economische Zaken dit bekend gemaakt. Het bedrag komt uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De gezamenlijke investering van alle betrokken partners de komende drie jaar is zo’n 10 miljoen euro.  De aftrap is nog te bekijken op het YouTube kanaal van PGO Netwerk Noord en het persbericht van de officiële aftrap kun je in onze newsroom teruglezen. 

Heb je een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.

Donderdag 14 december zijn wij tot 16.00 uur bereikbaar.


Of neem contact op via:

Actueel, nieuws en media