De Friesland actief in de zorg Ook tijdens coronacrisis

Zorgverleners hebben de afgelopen maanden een enorme prestatie geleverd. Wij hebben grote waardering voor de inzet van alle zorgverleners die zich dag en nacht inzetten om dit virus te bestrijden.

Ook wij nemen in deze tijd onze verantwoordelijkheid. We zorgen dat alle zorg goed wordt geregeld door onze actieve rol in belangrijke crisisoverleggen. Ook steunen we zorgverleners financieel. Dat is hard nodig. Want tijdens de coronacrisis, maar ook daarna, willen we dat u de zorg krijgt die u nodig heeft.

Er zijn belangrijke beslissingen genomen voor zorgverleners

Als grootste zorgverzekeraar van Friesland zitten wij in veel belangrijke overleggen over de zorg. We zitten hierin ook namens alle andere zorgverzekeraars van Nederland. Tijdens deze overleggen worden belangrijke beslissingen genomen over de aanpak in de ziekenhuizen en de ouderenzorg, zoals:

  • Eind maart hebben ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe 59 patiënten overgenomen uit Brabant en Limburg om de drukte daar te verminderen.
  • Om goed voorbereid te zijn op een mogelijke tweede coronagolf hebben de Friese ziekenhuizen afspraken gemaakt over de opvang van Covid-19 patiënten en het op orde houden van de reguliere zorg.
  • In een zogenoemde coronaroute zijn thuiszorgorganisaties in Fryslân samen opgetrokken in de verzorging en verpleging van cliënten bij wie het coronavirus (of een verdenking daarvan) is vastgesteld. Deze cliënten werden beschermd verpleegd door een vast team van zorgprofessionals.
  • Opvang in verpleeg- en verzorghuizen van COVID-19 patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen konden worden, maar niet naar huis konden.

Financiële steun voor zorgverleners

Samen met alle andere zorgverzekeraars van Nederland zorgen we ervoor dat zorgverleners financiële hulp krijgen. Een grote groep heeft namelijk extra kosten gemaakt voor de zorg van Covid-19 patiënten. Of liepen inkomsten mis omdat ze een tijd lang geen zorg konden leveren.

Wij doen er samen alles aan om zorgverleners overeind te houden. Zorgverleners die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Hebben ze een lagere omzet door de coronacrisis? Dan kunnen ze extra geld krijgen om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen.

Voor zorgverleners zijn ook plannen op maat gemaakt. Bijvoorbeeld voor huisartsen en ziekenhuizen. Maar ook voor fysiotherapeuten en ouderenzorginstanties. Het gaat om zo’n 62.000 zorgverleners en dus om veel geld. Geld dat wij samen met de andere zorgverzekeraars uiteraard rechtvaardig en goed onderbouwd willen verdelen. Met oog voor uw belangen en de belangen van de zorgverleners.

We hebben net samen met de andere zorgverzekeraars een regeling gemaakt voor ziekenhuizen. Bij deze regeling wordt ieder ziekenhuis apart bekeken. Het ene ziekenhuis heeft namelijk weinig COVID-zorg hoeven leveren, het andere juist heel veel. Bij sommige letten we daarom op gemiste inkomsten, bij een ander ziekenhuis juist op extra kosten door COVID-zorg. Het gaat bij deze regeling om enkele miljarden euro’s.

De zorg is veilig, bel gerust uw arts!

Het lijkt in deze tijd misschien logisch om even te wachten met een bezoek aan de huisarts of specialist. Maar toch is dat niet zo. Het kan leiden tot grotere problemen later.

We roepen daarom samen met zorgverleners op om niet te wachten als u een zorgvraag hebt. Raadpleeg uw huisarts, specialist of andere zorgaanbieder. Hij of zij kan samen met u beslissen of er gewacht kan worden met behandeling of niet.

Heeft u een vraag?

058 291 31 31

Maandag t/m vrijdag: 08.00-18.00 uur.


Of neem contact op via: