Doorgaan naar hoofdinhoud

Vind de zorgverlener die bij u past

Snel en eenvoudig een zorgverlener vinden die bij uw situatie past. De Friesland helpt u graag. Op basis van criteria die u belangrijk vindt, krijgt u een overzicht van de gevraagde zorgverleners, met daarbij of deze zorgverleners een contract voor bepaalde hulp met ons hebben gesloten. Het overzicht wordt dagelijks bijgewerkt. Verder vindt u hier alles over kwaliteit van zorg.

Vind uw zorgverlener

Zelf Bewust Polis - DISW middelen
Heeft u de Zelf Bewust Polis? Voor diabetesmaterialen, wondverzorgingsproducten (bijvoorbeeld verbandmiddelen), incontinentiematerialen en stomamaterialen (DISW middelen) geldt dat u verplicht bent deze online te bestellen bij een medische speciaalzaak. U krijgt geen vergoeding voor deze hulpmiddelen als u gebruikmaakt van een andere zorgverlener, zoals een apotheek of apotheekhoudende huisarts.
Overzicht medische speciaalzaken voor DISW middelen 2017

Heeft u ondersteuning nodig om tot een keuze te komen? Lees meer over onze basisverzekeringen. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice. Onze medewerkers informeren u hier graag over.

Overeenkomsten voor 2017
U kunt zien met welke zorgverleners De Friesland een overeenkomst heeft voor 2017. De lijst is nog niet helemaal definitief. De komende weken volgt nog een aantal overeenkomsten met zorgverleners. Kijk voor de laatste stand van zaken steeds op ‘Vind uw Zorgverlener’ deze houden we dagelijks bij.

Goede zorg in heel Nederland: gecontracteerde zorg
De Friesland biedt haar verzekerden goede zorg in het hele land. Daarvoor zijn in heel Nederland overeenkomsten afgesloten met zorgverleners voor het jaar 2017. In de overzichten kunt u zien met welke instellingen overeenkomsten zijn.

Huisartsen
Elk jaar weer maken wij afspraken met bijna alle huisartsen. Via "Vind Uw Zorgverlener" kunt u zien met wie wij op dit moment voor 2017 al afspraken hebben gemaakt. Om deze te vinden toetst u uw eigen postcode en woonplaats in en de naam van de huisarts over wie u informatie zoekt. Dan verschijnt een overzicht van de gecontracteerde en (nog) niet gecontracteerde huisartsen bij u in de buurt. U ziet in dit overzicht ook met wie wij nog in onderhandeling zijn.

Belangrijk: U kunt voor reguliere zorg terecht bij elke huisarts met wie wij een overeenkomst hebben. Daarnaast maken wij met een aantal huisartsen ook aanvullende afspraken. Bijvoorbeeld over een POH GGZ, over integrale ouderenzorg, enzovoort. Door die aanvullende afspraken kunnen contracten van huisartsen dus onderling verschillend zijn.

"Vind Uw Zorgverlener" wordt regelmatig door ons aangepast, want zodra wij een ondertekend contract ontvangen, melden wij dit in het overzicht. Zodat u zo spoedig mogelijk weet waar u aan toe bent. Toch vragen wij bij voorbaat uw begrip en geduld. De zorgvuldigheid van huisartsen en van ons bij het maken van afspraken is immers ook in uw belang. En de ervaring leert dat dit soms wat meer tijd vraagt dan anders. Het blijft nu eenmaal mensenwerk.

Opgelet: Is de huisarts van uw keuze (nog) niet bij ons onder contract, maar voldoet hij wel aan de vastgestelde voorwaarden*? Dan vergoeden wij de rekening op basis van onze polisvoorwaarden.

Tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten
U mag zowel voor de basisverzekering als voor de aanvullende verzekering naar iedere tandarts, mondhygiënist of orthodontist.

* deze voorwaarden zijn afhankelijk van de zorgsoort

Gebruik maken van: niet-gecontracteerde zorg
Wilt u gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg? Hiervoor kunnen andere vergoedingen gelden, mede afhankelijk van uw type verzekering bij De Friesland. U vindt hier meer informatie. Heeft u hierover vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Omzetplafond
Voor enkele gecontracteerde zorgverleners geldt een zogeheten omzetplafond. Dit betekent dat wij met deze zorgverleners een maximumbedrag hebben afgesproken dat in een kalenderjaar gedeclareerd mag worden. Als dit maximumbedrag is bereikt en de zorg nog niet is gestart, kan het voorkomen dat u niet meteen bij deze zorgverlener terecht kunt. In dat geval kunt u ervoor kiezen om op de wachtlijst van de betreffende zorgverlener te worden geplaatst. Wilt u meteen worden geholpen, dan kunt u contact opnemen met onze wachtlijstbemiddeling. Samen met u zoeken wij dan naar een passende oplossing. Er gelden omzetplafonds voor:
a. de geestelijke gezondheidszorg, voor gecontracteerde instellingen en vrijgevestigde (zelfstandige) psychiaters en psychotherapeuten;
b. geriatrische revalidatie;
c. verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging);
d. eerstelijns verblijf.

Heeft u een vraag?


600.000 klanten

De Friesland heeft 600.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.