Doorgaan naar hoofdinhoud

Omzetplafond

Met gecontracteerde zorgverleners spreken wij ieder jaar samen af hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Dit noemen wij een omzetplafond. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt u dan misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Wij gaan dan altijd eerst met de zorgverlener in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u contact opnemen met onze wachtlijstbemiddeling. Samen met u zoeken wij dan naar een passende oplossing. U kunt ook contact opnemen met de zorgverlener. Gelukkig kopen wij binnen uw regio voldoende zorg in. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.

Omzetplafond zorgverlener in zorgzoeker

In de Zorgzoeker ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben en waar mogelijk sprake is van beperkte toegang. U ziet dit als u met de muis over het vinkje bij contractering beweegt.

Voor welke zorg spreken wij omzetplafonds af?

Wij hebben omzetplafonds afgesproken met:

 • Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
 • GGZ-zorgverleners
 • wijkverpleegkundige zorgverleners
 • zorgverleners die eerstelijns verblijf zorg bieden
 • zorgaanbieders voor geriatrische revalidatiezorg
 • zorgverleners die de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) bieden
 • aanvullende geneeskundige zorg door specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten (vanaf 1-1-2020)

Voor welke polissen geldt het omzetplafond?

Het omzetplafond geldt voor al onze basisverzekeringen.

Gevolgen bereiken omzetplafond

Wat voor gevolgen heeft het bereiken van een omzetplafond voor u? Wanneer een (bijna) bereikt omzetplafond leidt tot een patiëntenstop, kan dit gevolgen voor u hebben. De zorgverlener kan gedurende het lopende jaar geen nieuwe patiënten voor planbare zorg met een verzekering van De Friesland meer behandelen. Dit geldt niet voor patiënten die:

 • al een lopende behandeling hebben bij de betreffende zorgverlener;
 • met spoed zorg nodig hebben (acute zorg) in een ziekenhuis of Zelfstandig Behandelcentrum. Heeft u met spoed geestelijke gezondheidszorg nodig? Dan kunt u altijd terecht bij de regionale ggz-crisisdienst;
 • geboortezorg nodig hebben in een ziekenhuis;
 • bij wijkverpleging en eerstelijns verblijf : een indicatie hebben voor palliatief terminale zorg (door een arts).

Valt u niet onder een van de bovenstaande groepen? Onze wachtlijstbemiddeling helpt u met het vinden van een plek bij een andere zorgverlener waar u de zorg krijgt die u nodig heeft.

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.