Doorgaan naar hoofdinhoud

Ben ik verzekerd tegen medische kosten in het buitenland?

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van de kosten voor zorg in het buitenland. Dit betreft een werelddekking en geldt voor de zorg die in de basisverzekering is opgenomen. De vergoeding voor spoedeisende zorg is anders dan de vergoeding voor geplande zorg waarvoor u zelf kiest naar het buitenland te gaan. Kosten die vergoed worden uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Hoogte van de vergoeding

Bij spoedeisende zorg in het buitenland vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag dat gebruikelijk is in de Nederlandse marktomstandigheden (marktconform) tarief. Voor geplande zorg krijgt u de kosten vergoed volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Die vindt u op de vergoedingenpagina met uw behandeling. Let op: in sommige gevallen kost een behandeling in het buitenland veel meer dan dezelfde behandeling in Nederland. Laat u dus vooraf goed informeren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

U kunt voor geplande zorg ook een vergoeding krijgen volgens de Europese Verordening. In dat geval heeft u van ons vooraf toestemming gekregen via een S2-formulier. De buitenlandse zorgverlener rekent dan met ons af volgens de tarieven die in het betreffende land gelden. In dat geval vergoeden wij de zorg volledig.

Meer informatie

Meer informatie over de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland vindt u op deze pagina. 
Meer informatie over de vergoeding van geplande zorg in het buitenland vindt u op deze pagina. 
Het Nationaal Contactpunt (NCP) Grensoverschrijdende Zorg geeft meer informatie over uw rechten en plichten wanneer u zorg wilt ontvangen in een ander EU-land dan Nederland. U kunt deze informatie ook ontvangen van een NCP in het EU-land waar u de zorg wilt ontvangen.

Declaratieformulier

Lage kosten zoals bijvoorbeeld kosten van een huisartsenbezoek of apothekerskosten betaalt u eerst zelf. Bij terugkeer in Nederland kunt u een declaratieformulier opvragen om de kosten te declareren. Het is van belang dat u altijd originele nota's van de gemaakte kosten meestuurt. Wij adviseren u een kopie van de nota's voor uw eigen administratie te bewaren.

Alarmservice bij spoedeisende zorg

Bij hogere kosten of ziekenhuisbezoek- en opname, neemt u contact op met De Friesland Alarmcentrale, door Eurocross. Het telefoonnummer staat op uw zorgpas. De Friesland Alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar.

 

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.