Doorgaan naar hoofdinhoud

Langer thuis wonen met Vitaal Collectief

Het is nergens zo fijn en vertrouwd als thuis. Toch komt voor iedereen een moment dat we meer hulp nodig hebben. Samen met zorg- en ouderenorganisaties zetten wij ons in om zorg zoveel mogelijk thuis te ondersteunen. Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? Meld u dan aan voor het Vitaal Collectief en geniet van vele voordelen, zoals:

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

8.2 klanttevredenheid

Wat is het Vitaal Collectief? 

Het Vitaal Collectief is een collectief waarin mantelzorgers, leden van ouderenbonden en thuiszorgorganisaties gezamenlijk profiteren van veel voordeel. U ontvangt 3% korting op uw basisverzekering de Alles Verzorgd Polis, 6% korting op uw aanvullende verzekeringen en 10% korting op onze reisverzekering. U stelt zelf de zorgverzekering samen die het beste past bij uw situatie. Uiteraard helpen wij u hier graag bij.  

Ook veel handige services

In het Vitaal Collectief kunt gebruikmaken van al onze services zoals: 

 • De Fan van Fit webwinkel waar u korting krijgt op producten, workshops en cursussen die bijdragen aan uw gezondheid en vitaliteit. 
 • De Dokter Appke App, waar u uw gezondheidsvragen stelt en snel én deskundig antwoord krijgt. 
 • Wachtlijstbemiddeling die zorgt ervoor dat u gemiddeld 43 dagen sneller wordt geholpen voor uw behandeling. 
 • En bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? Wij helpen u graag met vragen hierover en bieden onder andere de  Mantelzorglijn.

Hoe meld ik me aan? 

Dat kan als u lid bent van één van de deelnemende organisaties. Waar vind ik die en hoe werkt het verder?  

 • De deelnemende organisaties vindt u op rechts bovenaan deze pagina bij de knop ‘Kies uw organisatie’.  
 • Kies uw organisatie. Bent u nog niet lid van een van de aangesloten organisaties?  Meld u daar dan eerst aan.  
 • Wij zorgen dan dat u uw collectiviteitskorting ontvangt en dat u meteen gebruik kunt maken van de voordelen en services van het collectief.   

Belangrijk

Let u erop dat u bij uw aanmelding  van het collectief ook uw lidmaatschaps- of administratienummer aan ons doorgeeft van de door u gekozen organisatie?  

Voordelen Vitaal Collectief

 • 3% korting op Alles Verzorgd Polis
 • 6% korting op aanvullende verzekeringen
 • 10% korting op reisverzekering
 • 50 extra punten voor Fan van Fit
 

 • Anticonceptie tot 21 jaar*: volledig m.u.v. eventuele eigen bijdrage GVS   
 • Audiologisch centrum*: volledig
 • Beademing*: volledig
 • Buitenlanddekking - spoedeisende zorg via De Friesland Alarmservice*, door Eurocross: Maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Buitenlanddekking - niet spoedeisende zorg*: maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Diëtetiek*: volledig maximaal 3 uren
 • Erfelijkheidsonderzoek en advisering*: volledig
 • Ergotherapie*: volledig. maximaal 10 uren
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  aandoeningen vermeld op bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekering*: tot 18 jaar volledig. Vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  overige aandoeningen: tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen per indicatie
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie*: vanaf 18 jaar maximaal 9 behandelingen, eenmalig
 • Fysiotherapie en oefentherapie – bij etalagebenen*: vanaf 18 jaar ten hoogste 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij artrose van knie- of heupgewricht: vanaf 18 jaar ten hoogste 12 behandelingen per behandelepisode gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij COPD vanaf GOLD II: vanaf 18 jaar maximum aantal behandelingen per jaar afhankelijk van ernst aandoening
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten)*: volledig
 • Geneesmiddelen*: volledig volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): volledig
 • Huisarts: volledig
 • Hulpmiddelen- en verbandmiddelen*: volgens Reglement Hulpmiddelenzorg
 • IVF*: tot 43 jaar,1e ,2e en 3e behandeling per te realiseren zwangerschap
 • Kraamzorg: afhankelijk van behoefte moeder en kind tenminste 24 uur maximaal 80 uur, exclusief wettelijke eigen bijdrage van € 4,50 per uur
 • Logopedie*: volledig
 • Medisch specialistische zorg*: volledig
 • Nierdialyse*: volledig
 • Oncologieonderzoek bij kinderen: volledig, indien zorg verleend door Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
 • Orgaantransplantatie*: Volledig. Verpleging donor maximaal 13 weken, bij levertransplantatie maximaal een half jaar
 • Plastische chirurgie*: volledig in specifieke gevallen (bijvoorbeeld verminking of enkele met naam genoemde geboren afwijkingen)
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - generalistische basis GGZ*: volledig
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - gespecialiseerde GGZ*: volledig
 • Revalidatie*: volledig
 • Second opinion*: volledig
 • Stoppen-met-rokenprogramma: volledig, maximaal eenmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar: volledig
 • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar*: bijzondere tandheelkunde en enkele met name genoemde vormen van tandheelkundige zorg, m.u.v. de wettelijke eigen bijdrage.
 • Trombosedienst*: volledig
 • Verblijf (medisch specialistisch en eerstelijns)*: volledig, maximaal 1095 dagen
 • Verloskundige zorg: volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage (alle kosten boven € 219,- per dag) bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging): volledig
 • Vervoer - ziekenvervoer per eigen auto, taxi, of laagste klasse openbaar vervoer*: eigen bijdrage € 105,- per kalenderjaar. Daarna volledig, indien wordt voldaan aan de criteria. Eigen vervoer € 0,32 per km.
 • Vervoer - ambulancevervoer*: volledig
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg*: volledig
 • * Vanaf 18 jaar vallen deze kosten onder het verplicht en vrijwillig eigen risico.
Bekijk de voorwaarden en volledige informatie in de polisvoorwaarden

560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.1 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.1 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.