Doorgaan naar hoofdinhoud

Studentencollectief

Bespaar als student op je zorgverzekering. Via de studentenverzekering van De Friesland krijg je korting op je premie voor goede zorg. Daarbij kun je het verplicht eigen risico gespreid betalen en is declareren heel eenvoudig via De Friesland App.

Rosanne-klein Heeft u een vraag?

 • Regel eenvoudig je zorgzaken online. Vind je zorgverlener via onze Zorgwijzer en declareer je nota via de Declaratie App of Mijn De Friesland. Ook kun je online je vraag stellen via mail, social media of WhatsApp.

 • Je profiteert van korting op de Alles Verzorgd Polis en Vrije Keus Polis. In combinatie met de Zelf Bewust Polis ontvang je geen collectiviteitskorting.

 • Profiteer naast de korting op je zorgpremie ook van 10% korting op je reisverzekering.

 • Je kunt het verplicht en vrijwillig eigen risico gespreid betalen.

 • Met deze app declareer je snel jouw nota's. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een foto van je zorgnota maken en deze te versturen. Je ontvangt de vergoeding altijd binnen 10 werkdagen.

8% korting

Bereken je premie

Studentencollectief

Als student heb je recht op een aantrekkelijke collectiviteitskorting. Alle studenten kunnen zich met korting verzekeren bij De Friesland. Je profiteert dan van korting op de Alles Verzorgd Polis en Vrije Keus Polis. Bovendien krijg je 10% korting op je reisverzekering. In combinatie met de Zelf Bewust Polis ontvang je geen collectiviteitskorting.

Het is eenvoudig om via de Zorgwijzer een zorgverlener te vinden die past bij jouw situatie. Declareren kan vervolgens simpel via onze app of via Mijn De Friesland.

We helpen je graag bij het vinden van een huisarts en fysiotherapeut in jouw studiestad. Het verplicht eigen risico kun je gespreid betalen, zo voorkom je dat je in een keer een flink bedrag moet betalen.

Met het Studentencollectief

 • 8% korting op je zorgpremie
 • 10% korting op je reisverzekering
 • Je eigen risico gespreid betalen
 • Snel declareren via de App
 • Je nota's uitbetaald binnen 10 werkdagen

 • Anticonceptie tot 21 jaar*: volledig m.u.v. eventuele eigen bijdrage GVS
 • Astma Centrum Davos*: volledig, maximaal 365 dagen
 • Audiologisch centrum*: volledig
 • Beademing*: volledig
 • Buitenlanddekking - spoedeisende zorg via De Friesland Alarmservice*, door Eurocross: Maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Buitenlanddekking - niet spoedeisende zorg*: maximaal Nederlands tarief (werelddekking)
 • Diëtetiek*: volledig maximaal 3 uren
 • Erfelijkheidsonderzoek en advisering*: volledig
 • Ergotherapie*: volledig. maximaal 10 uren
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  aandoeningen vermeld op bijlage 1 bij het Besluit zorgverzekering*: tot 18 jaar volledig. Vanaf 18 jaar vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie en oefentherapie -  overige aandoeningen: tot 18 jaar maximaal 18 behandelingen per indicatie
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bekkenfysiotherapie i.v.m. urine-incontinentie*: vanaf 18 jaar maximaal 9 behandelingen, eenmalig
 • Fysiotherapie en oefentherapie – bij etalagebenen*: vanaf 18 jaar ten hoogste 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij artrose van knie- of heupgewricht: vanaf 18 jaar ten hoogste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
 • Fysiotherapie en oefentherapie - bij COPD vanaf GOLD II: vanaf 18 jaar maximum aantal behandelingen per jaar afhankelijk van ernst aandoening
 • Geneesmiddelen*: volledig volgens het Reglement Farmaceutische zorg m.u.v. wettelijke eigen bijdrage
 • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): volledig
 • Huisarts: volledig
 • Hulpmiddelen- en verbandmiddelen*: volgens Reglement Hulpmiddelenzorg
 • IVF*: tot 43 jaar,1e ,2e en 3e behandeling per te realiseren zwangerschap
 • Kraamzorg: afhankelijk van behoefte moeder en kind tenminste 24 uur maximaal 80 uur, exclusief wettelijke eigen bijdrage van € 4,40 per uur
 • Logopedie*: volledig
 • Medisch specialistische zorg*: volledig
 • Nierdialyse*: volledig
 • Oncologische aandoeningen bij kinderen: volledig, indien zorg verleend door Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
 • Orgaantransplantatie*: Volledig. Verpleging donor maximaal 13 weken, bij levertransplantatie maximaal een half jaar
 • Plastische chirurgie*: volledig in specifieke gevallen (bijvoorbeeld verminking of enkele met naam genoemde geboren afwijkingen)
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - generalistische basis GGZ*: volledig
 • Psychologische zorg vanaf 18 jaar - gespecialiseerde GGZ*: volledig
 • Revalidatie*: volledig
 • Second opinion*: volledig
 • Stoppen-met-rokenprogramma*: volledig, maximaal eenmaal per kalenderjaar
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar: volledig
 • Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar*: bijzondere tandheelkunde en enkele met name genoemde vormen van tandheelkundige zorg, m.u.v. de wettelijke eigen bijdrage.
 • Trombosedienst*: volledig
 • Verblijf (medisch specialistisch en eerstelijns)*: volledig, maximaal 1095 dagen
 • Verloskundige zorg: volledig, m.u.v. wettelijke eigen bijdrage (alle kosten boven € 215,- per dag) bij bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging): volledig
 • Vervoer - ziekenvervoer per eigen auto, taxi, of laagste klasse openbaar vervoer*: eigen bijdrage € 103,- per kalenderjaar. Daarna volledig, indien wordt voldaan aan de criteria. Eigen vervoer € 0,30 per km.
 • Vervoer - ambulancevervoer*: volledig
 • Zintuiglijk gehandicaptenzorg*: volledig
 • * Vanaf 18 jaar komt deze zorg ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico als deze wordt vergoed op grond van de basisverzekering.
Bekijk de voorwaarden en volledige informatie in de polisvoorwaarden
560.000 klanten

568.000 klanten

De Friesland heeft 568.000 klanten.


Klanten geven een 8.3

Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.