Doorgaan naar hoofdinhoud

Veranderingen zorgverzekering 2017

Op Prinsjesdag zijn traditiegetrouw de plannen van de regering voor het komende jaar bekend gemaakt. Zo voert de overheid elk jaar wijzigingen door in de basisverzekering. Ook in 2017 worden een aantal vergoedingen aangepast en deze veranderingen zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Eigen risico 

De hoogte van het eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld. Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering, dit bedrag is voor iedere Nederlander gelijk. Kinderen onder de 18 betalen geen eigen risico. Het eigen risico blijft in 2017 € 385,- per persoon. Meer weten over het eigen risico? Bekijk het filmpje.

Chirurgische behandelingen

De dekking van de basisverzekering voor chirurgie wordt uitgebreid met drie behandelingen. Het gaat om borstprothesen voor vrouwen zonder borstgroei, het uitvoeren van een bovenooglidcorrectie bij een ernstige beperking van het zicht, en een medisch noodzakelijke besnijdenis.
Borstprothesen voor vrouwen zonder borstgroei
Voor vrouwen zonder borstgroei wordt het plaatsten van borstprothesen in 2017 vergoed uit de basisverzekering. Het kan hierbij gaan om één of beide borsten. Deze vergoeding geldt ook voor transvrouwen als er na hormoontherapie geen borstgroei is ontwikkeld. Heeft u van nature borstgroei maar wilt u uw borsten laten vergroten? De kosten hiervoor worden niet vergoed.
Een operatie van het bovenooglid
Een teveel aan huidweefsel kan als gevolg hebben dat een bovenooglid erg gaat overhangen. Ook kan een bovenooglid gaan overhangen door een verlamming. De overtollige huid kan ervoor zorgen dat uw zicht ernstig beperkt wordt. Met een zogenaamde ‘bovenooglidcorrectie’ wordt het teveel aan huid weggehaald. U bent in 2016 hiervoor verzekerd als u gekozen heeft voor de AV Optimaal. Voor 2017 is deze operatie opgenomen in de basisverzekering. Gaat het om een aangeboren afwijking? Dan wordt de operatie nu ook al vergoed uit de basisverzekering. Op onze website leest u meer over de vergoeding van een bovenooglidcorrectie in 2016.
Een medisch noodzakelijke besnijdenis
Sinds 2005 wordt een besnijdenis (of circumcisie) niet meer vergoed uit de basisverzekering. Dit gaat voor 2017 veranderen. Dan wordt een medisch noodzakelijke besnijdenis weer vergoed uit de basisverzekering. Medisch noodzakelijk betekent dat er lichamelijke klachten zijn die met een besnijdenis verholpen kunnen worden. De arts kan de medische noodzaak bepalen. Sommige mannen willen een besnijdenis vanwege de hygiëne of omdat ze dat mooier vinden. De kosten worden dan niet vergoed. Een besnijdenis vanwege een geloof wordt ook niet vergoed.
Toestemming aanvragen
Wilt u in 2017 gebruikmaken van een borstoperatie of bovenooglidcorrectie? Deze operaties vallen onder plastische chirurgie. Voor de vergoeding hiervan heeft u toestemming van ons nodig. Voor een medisch noodzakelijke besnijdenis hoeft u ons geen toestemming te vragen. Zo werkt het:

  • Vraag in 2017 uw huisarts om u door te verwijzen naar een plastisch chirurg.
  • De plastisch chirurg beoordeelt of de operatie geschikt is voor u en vraagt ons toestemming voor de vergoeding van de behandeling.
  • U ontvangt van ons bericht over de uitslag.

Denkt u aan uw eigen risico?
Krijgt u in 2017 toestemming voor één van deze plastisch chirurgische behandelingen? Of heeft u een besnijdenis nodig vanwege een medische reden? Wij betalen de kosten dan voor u uit de basisverzekering. Deze vergoeding telt daarom mee voor uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Mondzorg

Een overzicht van de wijzigingen in de vergoedingen van mondzorg in 2017.

Vijf jaar langer recht op tandvervanging bij jongeren
Jongeren tot achttien jaar hebben recht op het vervangen van blijvende snij- en hoektanden. Het gaat dan om ‘volwassen’ tanden die door een ongeval geheel ontbreken of vanaf de geboorte niet in de kaak aanwezig zijn (we noemen dit ‘niet aangelegd’). In deze gevallen kunt u voor kinderen een vergoeding voor implantaten krijgen. In de praktijk blijkt echter dat tandvervanging vaak nog niet mogelijk is omdat de kaak nog niet volgroeid is als kinderen achttien jaar zijn. Vanaf 2017 komt daarom een recht op (uitgestelde) behandeling tot en met 22 jaar. De noodzaak voor vervanging bepaalt de tandarts en hij meldt dit bij ons. De tandarts moet dit doen voordat het kind 18 jaar is.
Eigen bijdrage verandert voor kunstgebit op implantaten (klikgebit)
De vergoeding vanuit de basisverzekering van een kunstgebit op implantaten, ook wel klikgebit genoemd, wijzigt in 2017. Laat u in 2016 een klikgebit plaatsen, dan betaalt u daarvoor een vaste eigen bijdrage van € 125,- per kaak. Per 2017 is het anders geregeld:

  • 10% eigen bijdrage van de totale kosten van een kunstgebit op implantaten (onderkaak)
  • 8% eigen bijdrage van de totale kosten van een kunstgebit op implantaten (bovenkaak).

Stel u krijgt een klikgebit voor uw boven- en onderkaak. We gaan er even vanuit dan de fictieve totale kosten € 5.000 (bovenkaak € 3.000,- en onderkaak € 2.000,-) zijn.
In 2016 is uw eigen bijdrage € 250,-
In 2017 is uw eigen bijdrage € 440,-

Heeft u een tandverzekering? Goed nieuws: u kunt bovenstaande eigen bijdrage (voor een deel) vergoed krijgen via onze aanvullende tandverzekeringen. U krijgt dan 100% vergoeding tot de maximale vergoeding uit de AV Tand. Dat scheelt.

Recht op vergoeding prothese op implantaten
U heeft vanaf 2017 ook recht op vergoeding van een prothese op implantaten als de implantaten niet uit de basisverzekering zijn vergoed. Ook dan betaalt u een eigen bijdrage:

  • 10% eigen bijdrage van de totale kosten van een kunstgebit op implantaten (onderkaak)
  • 8% eigen bijdrage van de totale kosten van een kunstgebit op implantaten (bovenkaak).

Invoering eigen bijdrage reparaties gebitsprothesen
Nieuw is dat u een eigen bijdrage van 10% betaalt voor de kosten voor reparaties en rebasing van gebitsprothesen. Dit geldt voor een kunstgebit op implantaten (klikgebit) en voor een gewone prothese (prothese zonder implantaten).
Geen wijziging bij een prothese zonder implantaten
Als u een gewone prothese heeft (prothese zonder implantaten in uw kaak) dan blijft de eigen bijdrage zoals die is: 25% van de totale kosten.

Eerstelijns verblijf

Tijdelijk verblijf in een zorginstelling, het zogenaamde eerstelijns verblijf, zal vergoed worden uit de basisverzekering. De zorg is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen blijven of (nog) niet naar huis kunnen na bijvoorbeeld een operatie, maar geen medisch specialistische zorg meer nodig hebben. Ook als uw levensverwachting korter dan drie maanden is en u palliatief terminale zorg nodig heeft (zorg voor mensen die ongeneselijk ziek zijn en in hun laatste levensfase zijn), kunt u gebruikmaken van eerstelijns verblijf. Tot 1 januari 2017 loopt de vergoeding via een subsidieregeling via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Etalagebenen

Er is een uitbreiding voor fysio- en oefentherapie voor mensen met etalagebenen. Het gaat dan om pijn in de benen door vernauwde bloedvaten. In 2017 wordt fysio- en oefentherapie voor etalagebenen vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Er is een maximum van 37 behandelingen in maximaal 12 maanden. Voorheen werden deze behandelingen pas vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Omdat de vergoeding in 2017 onder de basisverzekering valt, telt deze vergoeding mee voor uw verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

En de aanvullende verzekering?

Iedere zorgverzekeraar mag zelf de invulling bepalen voor de aanvullende verzekeringen. In november 2016 maken we onze wijzigingen en voorwaarden van de aanvullende verzekeringen bekend. Zo heeft u nog voldoende tijd om een passende keuze te maken en bent u verzekerd van goede zorg. Ook in 2017.

Hulp nodig of wilt  u graag een persoonlijk advies over uw zorgverzekering in 2017? Wij helpen u graag! Maak hier alvast een afspraak om teruggebeld te worden.Heeft u een vraag?

600.000 klanten

De Friesland heeft 600.000 klanten.


Een 8.3 voor Klantcontacten

Klanten geven een 8.3 in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen.


Altijd het juiste antwoord

Beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.