Doorgaan naar hoofdinhoud

Schade melden reisverzekering

Een ongeluk, ziekte of diefstal heeft uw vakantie verstoord? U kunt uw schade of medische kosten aan ons doorgeven. Wij leggen u graag uit hoe u uw schade aan ons kunt melden. 

Wat kunt u het beste doen bij schade?

Voor een vlotte afhandeling van uw schadeclaim, vragen wij u rekening te houden met de volgende punten.

U bent nog in het buitenland

  • Neem bij hulpverlening altijd direct contact op met De Friesland Alarmcentrale, door Eurocross. Het telefoonnummer vanuit het buitenland is +31 58 212 02 12.
  • Doe van verlies of diefstal altijd aangifte bij de politie of de luchtvaartmaatschappij.

Na thuiskomst

  • Beantwoord alle van toepassing zijnde vragen op het schadeformulier en geef een duidelijke beschrijving hoe de schade is ontstaan (de schadetoedracht).
  • Stuur (originele) nota's, verklaringen en processen-verbaal mee.
  • Vergeet niet het schadeformulier te ondertekenen. Wij nemen alleen ondertekende schadeaangiften in behandeling.
  • Maak altijd een kopie van uw nota('s) voor uw eigen administratie.
  • Nota’s van medische kosten in het buitenland vallen onder uw zorgverzekering. Gebruik hiervoor het Declaratieformulier Zorgkosten buitenland.

Hoe schade melden

Als u een reis- en/of annuleringsverzekering van De Friesland heeft, kunt u de schade bij ons melden. U downloadt een van de schadeformulieren en vult dit formulier volledig in. Het ingevulde formulier, met alle bewijsstukken, stuurt u naar ons op. Als u alles gelijk meestuurt, kunnen wij uw schade sneller behandelen.

Annulering

U heeft uw reis door omstandigheden moeten annuleren? Download het schadeformulier en vul het volledig in. U stuurt het ingevulde formulier samen met alle gevraagde informatie en documentatie naar ons toe. Zo kunnen wij uw claim sneller behandelen.

Schadeformulieren mailen of opsturen

U kunt uw ingevuld schadeformulier, inclusief bijlagen, mailen naar assurantien@defriesland.nl. Of per post naar ons opsturen: 
De Friesland Zorgverzekeraar 
T.a.v. Afdeling Assurantiën 
Postbus 270 
8901 BB  Leeuwarden 
Uw schadeclaim behandelen wij zodra wij deze hebben ontvangen. Wij nemen contact met u op als wij meer informatie nodig hebben.

Schadevergoeding

U heeft recht op een schadevergoeding? Wij vergoeden de schade zo snel mogelijk. U ontvangt van ons een brief over uw schadevergoeding. Binnen maximaal 5 werkdagen na deze brief staat het toegekende bedrag op uw bankrekening. Heeft u geen recht op schadevergoeding of alleen gedeeltelijk? Wij wijzen dan uw schade (deels) af. U ontvangt hierover altijd een brief van ons.


Rosanne-klein Heeft u een vraag?